Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

2016 – Jubileum založení Řádu Kazatelů

"Běda nám, kdybychom nehlásali evangelium!" (srov. 1 Kor 9,16)

Od Adventu 2005 se dominikánská rodina na celém světě připravuje k oslavám osmistého jubilea církevního schválení Řádu bratří kazatelů, k němuž došlo v roce 1216. Tuto milostiplnou pouť jsme zahájili oslavami založení první dominikánské komunity v Prouilhe - místě zrodu svatého kázání. V loňském roce jsme se zaměřili na význam svatého růžence v historii a tradici našeho řádu. Tím, co nás všechny v těchto významných letech vzájemně spojuje, je osobnost svatého Dominika. Proto jsme letos vyzváni, abychom si udělali čas a zaměřili se na následující téma: "Na počátku bylo Slovo: Dominik, kazatel milosti".

Vůdčí téma této desetileté jubilejní pouti vyplynulo z roku zasvěceného svatému Pavlovi: "Běda nám, kdybychom nehlásali evangelium!" (srov. 1 Kor 9,16). Lze říci, že tato slova svatého Pavla jsou obsažena v samém srdci našeho dominikánského povolání. Budou teď světlem ozařujícím a vedoucím naše kroky na poutik jubilejním oslavám v roce 2016. Každý jednotlivý rok má i svoje vlastní dílčí téma, které nám dává příležitost zaměřit se na jednotlivé stránky našeho dominikánského života a služby.

MODLITBA JUBILEA

Bože milosrdenství, ve své věčné moudrosti jsi povolal svého služebníka Dominika, aby se vydal na cestu víry jako poutník a kazatel milosti. Se Slovem tvé sladké Pravdy v srdci a na rtech zval Dominik první sestry a bratry, aby se k němu připojili a vedli život kontemplativní poslušnosti ve službě svatého kázání. Připomínáme si toto jubileum a prosíme tě: vdechni znovu do našich srdcí a myslí Ducha vzkříšeného Krista a obnov nás, abychom věrně a radostně hlásali evangelium pokoje. Skrze téhož Krista, našeho Pána. Amen.

 

Témata jednotlivých roků přípravy na jubileum

  • 2009 "Na počátku bylo Slovo" (Jan 1,1): Svatý Dominik, kazatel milosti
  • 2010 "Jak mohou hlásat, jestliže nebyli posláni?" (Řím 10,15): Poslání kázat
  • 2011 "Všichni slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky" (Sk 2,11): Kázání a kultura / Komunitní kázání
  • 2012 "Jdi k mým bratřím a oznam jim..." (Jan 20,17): Ženy dominikánky a kázání
  • 2013 "Ať se mi stane podle tvého slova" (Lk 1,38): Maria: kontemplace a kázání Slova
  • 2014 "Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění" (Joel 3,1): Dominikánští laici a kázání
  • 2015 "Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí" (Jan 8,31-32); "To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus" (Gal 5,1): Dominik: řízení, spiritualita a svoboda
  • 2016 "Běda nám, kdybychom nehlásali evangelium!" (srov. 1 Kor 9,16): Řád bratří kazatelů: včera, dnes a zítra

Jubileum na webu Generální kurie

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

All internet will be CRASHED with XEvil!?

(MashaADurn, 12. 12. 2017 19:27)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>