Jdi na obsah Jdi na menu
 


sv.Severin má v církvi svátek 8.1

 

SV. SEVERIN
[Severinus, presb.]

Datum: 8. ledna, připomínka
Postavení: opat
Úmrtí: ca. 482
Patron: Bavorska, zajatců, vinařů, tkalců opratí a lněného plátna
Atributy: křížek a zobrazení kazatele, oděv mnicha, někdy vyobrazen i jako opat nesoucí kostel


ŽIVOTOPIS
Přišel hlásat evangelium do údolí Dunaje v bouřlivém údobí častých nájezdů. Postil se a chodil v žíněném oděvu, bos i za mrazu, spal na holé zemi a přebýval v chatrné poustevně. Slovem i příkladem učil křesťanské lásce. S radostí pomáhal chudým a zmírňoval utrpení četným vězňům. Přičiňoval se o vzájemné výměny zajatců. Byla mu nabízena biskupská hodnost, ale ve své pokoře ji nepřijal. Jeho svatost přitahovala i pohany a bludaře z řad barbarů. Založil několik klášterů a v nich se pod jeho vedením vytvářela duchovní armáda, silnější a věrnější než vojska nájezdníků. Je nazýván apoštolem Norika a Panonie.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

Čím více zla - tím více modliteb a pokání,

aneb

čím více je nenávisti, tím více lásky

Nechtěl mluvit o tom, odkud do údolí Dunaje přišel, ale zdůrazňoval naši společnou vlast v nebi a touhu po Božím království. Území Norika a Panonie, kterým při hlásání evangelia procházel, bylo římskou provincií, v místech dnešního Rakouska a částečně Maďarska. Na katolickou menšinu zde útočili divocí Herulové, Turcilingové a Alemané. Vedle pohanů se o svůj vliv snažili též bludaři, Ariani. Severin, vyšší postavy s veselou i produševnělou tváří, se z Božího vnuknutí vydával tam, kde ho bylo nejvíce třeba.Mezi prvními měl snahu zachránit městys Asturis, jehož obyvatelé byli asi Bohu nejvzdálenější a nejméně ochotní se měnit. Víc než to, že byl od nich potupen, jej mohlo mrzet, že se na nich vyplní jeho předpověď o dovršení zkázy. Při úvaze o důvodu neúspěchu mu nejspíš přišla na mysl slova evangelia, jež byla odpovědí na neúspěch učedníků, že proti takovému duchu nelze postupovat jinak než postem a modlitbou. (srov.Mk 9,29) Postil se tedy, nosil spodní žíněný oděv, chodil bos a spal na holé zemi v chatrné poustevně.Duch odvěkého nepřítele, duch pohrdání Bohem, odporující Jeho vůli, působí a strhává do zkázy v dnešním světě mnoho duší. Jejich záchrana není vyloučená, ale náročnost odpovídá skutečnosti a síle věznícího zla. Čím více se rozšiřuje zlo, tím více je zapotřebí modliteb a pokání, čím více je nenávisti, tím více je třeba lásky, aby Bůh tím více mohl rozhojnit svoji milost.Slovem i příkladem učil Severin křesťanské lásce. S radostí pomáhal chudým a zmírňoval utrpení mnohým vězňům v zajetí. Nemocným poskytoval úlevu, vyprošoval uzdravení, hladové sytil, slabé podpíral, zkoušeným byl oporou. Mluvilo se o něm jako o andělu útěchy s nadpřirozenou mocí modliteb.Působil v okolí města Faviána, na území dnešní Vídně, kde vládli Rugové a hlad. Hodně lidí uposlechlo jeho výzvy ke kajícnosti, ale jedna bohatá vdova si dělala lichvářské plány a potají zvýšila svoji zásobu obilí, aby ji za nedostatku prodávala hodně draze. Severin ji slovy Písma "Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí - jak v něm může zůstávat Boží láska?" (1 Jan 3,17), přiměl k otevření sýpek a k rozdávání chudým. Podle jeho předpovědi pak už brzy dopluly lodě s dalším obilím.Všude napomáhal k pokojnému soužití a vedl k obrácení. Jako pomoc k udržení duchovního života zakládal kláštery. Začal ve Faviani (Mautern), pak v Lorchu nad Ennsem, v Pasově, v Boitru a v Juvavii. Ponejvíce se zdržoval v Dolních Rakousích v klášteře Heiligenstadtském.

Heroické ctnosti a obdaření prorockým darem vzbuzovaly nejen respekt, ale i úctu nevěřících panovníků, kteří za ním přicházeli s prosbami a stávali se ochotnými vyhovět prosbě o propuštění vězňů či zmírnění nároků na poddané. Předpověděl i dobu své smrti, na kterou se připravil a jako doprovod si vyžádal zpěv Ž 150, "Chvalme Boha v jeho svatyni".

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA
Předsevzetí po vzoru tohoto světce mohlo by se týkat modlitby a sebeovládání v duchu kajícnosti, třeba za určitou osobu, za niž můžeme prosit o přímluvu i svatého Severína. Tím nejdůležitějším obsahem takového předsevzetí však musí být láska.

sv. Severin

 

 svatý Severine oroduj za nás

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Recommendations: how to promote your misionari1.estranky.cz

(LatonyaHak, 26. 3. 2018 20:15)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

Elon Musk was right: artifitial intelligence will make new WAR. The "XEvil" was released!

(MashaADurn, 12. 12. 2017 20:50)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

 

 


Archiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>