Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poselství Panny Marie v Medžugorii

                     v roce 2001

 

 

Poselství z 25. ledna 2001

Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste obnovily modlitbu a půst s ještě větším zápalem, dokud se vám modlitba nestane radostí. Dítka, kdo se modlí nebojí se budoucnosti, a kdo se postí nebojí se zla. Opakuji vám ještě jednou: jenom modlitbou a půstem je možné i války zastavit, války vaší nevěry a strachu o budoucnost. S vámi jsem a poučuji vás, dítka: v Bohu je mír a naděje vaše. Proto přibližte se Bohu a dávejte Ho na první místo ve svém životě.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství z 25. února 2001

Drahé děti! Toto je čas milosti. Proto, modlete se, modlete se, modlete se, dokud nepochopíte Boží lásku ke každému z vás.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství z 25. března 2001

Drahé děti! Vybízím vás i dnes, abyste se otevřely modlitbě. Dítka, žijete v čase, kdy vám Bůh dává veliké milosti, a vy je neumíte využít. Staráte se o všechno jiné, ale o duši a duchovní život nejméně. Probuďte se z únavného spánku své duše a řekněte Bohu ze všech svých sil ANO. Rozhodněte se pro obrácení a svatost. S vámi jsem, dítka, a vybízím vás k dokonalosti vaší duše a všeho, co činíte.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství z 25. dubna 2001

Drahé děti! I dnes vás vybízím k modlitbě. Dítka, modlitba dělá zázraky. Když jste unavení a nemocní a neznáte smysl svého života, vezměte růženec a modlete se, modlete se stále, dokud se vám modlitba nestane radostným setkáním s vaším Spasitelem. S vámi jsem a přimlouvám se a modlím se za vás, dítka.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství z 25. května 2001

Drahé děti! V tomto milostném čase vás volám k modlitbě. Dítka, pracujete hodně, ale bez Božího Požehnání. Žehnejte a hledejte moudrost Ducha Svatého, aby vás vedl v tomto čase, abyste pochopili a žili v milosti tohoto času. Obracejte se, dítka, a klekněte si v tichosti svého srdce. Dejte Boha do středu vaší bytosti, abyste tak mohli v radosti svědčit o kráse, kterou Bůh neustále dává do vašeho života.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství z 25. června 2001

Drahé děti! S vámi jsem a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním. Zvláště dnes, když vám Bůh dává hojné milosti, modlete se a hledejte Boha skrze mne. Bůh vám dává veliké milosti, proto, dítka, využijte tento milostný čas a přibližte se mému srdci, abych vás mohla vést k mému synu Ježíši.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství z 25. července 2001

Drahé děti! V tomto čase milosti vás vybízím, abyste se ještě více přiblížily Bohu skrze své osobní modlitby. Využijte čas odpočinku a dejte své duši i svým očím odpočinek v Bohu. Nalezněte v přírodě mír a odhalíte Boha Stvořitele, kterému budete moci děkovat za všechna stvoření, a pak ve svém srdci najdete radost.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství z 25. srpna 2001

Drahé děti! Dnes vás všechny vybízím, abyste se rozhodly pro svatost. Ať vám, dítka, vždycky ve vašich myšlenkách a v každé situaci bude svatost na prvním místě, v práci i v řeči. Tak jí uvedete i do praxe, pozvolna, krok za krokem, vejde do vaší rodiny modlitba a rozhodnutí pro svatost. Buďte věcní sami k sobě a nevažte se na hmotné věci, nýbrž na Boha. A nezapomeňte, dítka, že je váš život pomíjející jako květ.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství z 25. září 2001

Drahé děti! I dnes vás vyzývám k modlitbě, zvláště dnes, když satan chce válku a nenávist. Já vás znovu vyzývám, dítka, modlete se a postěte, ať vám Bůh dá mír. Svědčte o míru každému srdci a buďte nositeli míru v tomto neklidném světě. Já jsem s vámi a přimlouvám se před Bohem za každého z vás. A vy se nebojte, protože kdo se modlí, nebojí se zla a nemá nenávist v srdci.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství z 25. října 2001

Drahé děti! Vybízím vás i dnes, abyste se modlily z celého srdce a milovaly jedni druhé. Dítka, vy jste vyvoleni, abyste svědčili o míru a radosti. Jestli mír není, modlete se a dostanete ho. Skrze vás a vaše modlitby, dítka, mír poteče světem. Proto, dítka, modlete se, modlete se, modlete se, protože modlitba koná zázraky v lidských srdcích i ve světě. Já jsem s vámi a Bohu děkuji za každého z vás, kdo s vážností přijal a žije modlitbu.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství z 25. listopadu 2001

Drahé děti! V tomto milostném čase vás vyzývám znovu k modlitbě. Dítka, modlete se a připravujte svá srdce na příchod Krále Míru, aby On svým požehnáním dal mír celému světu. Nepokoj zavládl v srdcích a nenávist vládne světem. Proto vy, kteří žijete moje poselství, buďte světlem a vztaženýma rukama tomuto bezvěreckému světu, aby všichni poznali Boha lásky. Nezapomeňte, dítka, já jsem s vámi a všem vám žehnám.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství z 25. prosince 2001

Drahé děti! Vybízím vás dnes a povzbuzuji k modlitbě za mír. Zvláště vás dnes vybízím, nesouc vám na svých rukou novorozeného Ježíše, abyste se s Ním sjednotily skrze modlitbu a staly se znamením tomuto světu. Povzbuzujte jedni druhé, dítka, k modlitbě a lásce. Ať vaše víra je povzbuzením druhým, abyste více věřili a milovali. Všechny vás žehnám a volám, abyste byli blíže mému Srdci a Srdci malého Ježíše.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

 

jestli někdo zvás ví že se skoro každý den Panna Maria zjevuje v Medžugorji !!!!!!

 

a tady je poselství z 25.unora

                      2009

 

 

Drahé děti!
V tomto čase odříkání, modlitby a pokání vás znovu vybízím: Jděte, vyznejte svoje hříchy, aby milost otevřela vaše srdce a dovolte, aby vás ona měnila. Obracejte se, dítka, otevřte se Bohu i jeho plánu pro každého z vás.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

 

 a ted mimořádná poselství

 

Poselství pro Mirjanu 2. února 2009

„Drahé děti,
mateřským srdcem vám chci dnes připomenout, spíše upozornit vás na nesmírnou Boží lásku a trpělivost, která z ní vychází. Váš Otec mne posílá a čeká. Čeká na vaše otevřená srdce připravená pro jeho skutky. Čeká na vaše srdce sjednocená v křesťanské lásce a milosrdenství v duchu mého Syna. Neztrácejte čas, děti, protože nejste jeho pány.
Děkuji vám."

 

Poselství pro vizionáře Jakova 25. 12. 2008

„Drahé děti! Dnes vás zvláštním způsobem vyzývám, abyste se modlily za mír. Bez Boha nemůžete mít mír ani žít v míru. Proto, dítka, dnes, v tento milostiplný den, otevřete své srdce Králi míru, aby se zrodil ve vás a aby vám udělil svůj mír, a vy buďte nositeli míru v tomto nepokojném světě. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Poselství pro vizionářku Mirjanu z 2. prosince 2008

Drahé děti!
V tomto svatém čase radostného očekávání, Bůh vyvolil vás malé, aby uskutečnil svoje veliké záměry.
Děti moje, buďte pokorní.
Skrze vaši pokoru vytvoří Bůh svojí moudrostí z vašich duší vyvolený domov. Budete ho osvětlovat dobrými skutky a tak se s otevřeným srdcem dočkáte narození mého Syna v celé jeho velkodušné lásce.
Děkuji vám, drahé děti.

Poselství pro Mirjanu z 2. listopadu 2008

"Drahé děti, dnes vás vyzývám k úplnému sjednocení s Bohem. Vaše tělo je na zemi, ale prosím vás, aby vaše duše co nejčastěji byla v Boží blízkosti. To dosáhnete modlitbou, modlitbou otevřeného srdce. Tím způsobem poděkujete Bohu za nesmírnou dobrotu, kterou vám skrze mne dává a upřímným srdcem přijmete závazek, abyste se stejnou dobrotou jednali s dušemi se kterými se setkáte."

Panna Maria dodala:
"Od srdce prosím Boha, aby dal sílu a lásku vašim pastýřům, aby vám v tom pomohli a aby vás vedli."

Poselství pro Mirjanu z 2. října 2008

 

I dne 2. října 2008 se Panna Maria v Medžugorji zjevila v dopoledních hodinách vizionářce Mirjaně, jak tomu bývá každého 2. v měsíci. Zjevení se uskutečnilo v areálu komunity Cenacolo - v komunitě sestry Elvíry pro bývalé závislé - za přítomnosti velikého množství věřících.

Drahé děti!
Opět vás vyzývám k víře. Moje mateřské srdce si přeje vaše srdce otevřené, aby mu mohlo říci: Věř!
Děti moje, víra je to jediné co vám v životních zkouškách dá sílu. Ona vám obnoví duši a otevře cesty naděje. Já jsem s vámi. Shromažďuji vás kolem sebe, protože vám chci pomoci, abyste vy pomohly svým bližním v odhalování víry, jediné životní radosti a štěstí.
Děkuji vám.

Panna Maria požehnala všem přítomným a požehnala všechny náboženské předměty a též nás ještě jednou vyzvala k modlitbě za kněze, zvláště v této současné době.

 

Poselství pro Mirjanu z 2. září

Panna Maria sdělila následující poselství:
"Drahé děti!
Dnes vás shromážděné kolem sebe, mateřským srdcem vyzývám k lásce k bližnímu.
Děti moje, zastavte se. Dívejte se v očích bratra svého na Ježíše, mého Syna. Jestli vidíte radost, radujte se s ním. Jestli je bolest v očích tvého bratra, svojí vlídností a dobrotou ji zažeňte, protože bez lásky jste ztracení. Láska jediná je činorodá a koná zázraky. Láska vám dá jednotu v mém Synu a vítězství mého Srdce. Proto, děti moje, milujte."

Panna Maria požehnala všem přítomným a všechny náboženské předměty a ještě jednou vyzvala k modlitbě za naše pastýře.

Zjevení pro vizionáře Ivana

V pátek 29. 8. 2008 se Panna Maria zjevila ve 22. hodin u Modrého kříže. Po zjevení vizionář Ivan říkal o tom nejdůležitějším z dnešního setkání s Pannou Marií:
Panna Maria se zjevila neobyčejně radostná a veselá. Pozdravila jako obvykle: Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Dnes večer se modlila zvláště za obrácení hříšníků. Pak se dost dlouhou dobu modlila nad námi nade všemi přítomnými. Já jsem jí doporučil vás všechny, vaše rodiny, vaše úmysly a zvláště nemocné. Panna Maria všem požehnala a požehnala náboženské předměty, které jste si přinesli k požehnání. Panna Maria mluvila se mnou o nějakých mých soukromých věcech. Modlili jsme se společně Otče náš a Sláva Otci. Pak se Panna Maria rozloučila, jděte v pokoji Božím, drahé děti moje, a vzdálila se do nebe. Zanechala po sobě znamení zářícího kříže.

Poselství pro Ivana 15. 8. 2008

Dne 15. srpna 2008, kdy jsme s Církví slavili jednu z největších mariánských slavností církevního roku, Nanebevzetí Panny Marie, měl medžugorský vizionář Ivan Dragičević zjevení Panny Marie dvakrát.
Pravidelné denní zjevení má nadále v 18,40 hod. Kromě toho ve dnech, kdy se schází jeho modlitební skupina skládající se z medžugorských farníků, mívá zjevení ještě jednou, pozdě večer.
Tento pátek, o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, bylo v Medžugorji mnoho poutníků, a téměř všichni se sešli na Podbrdu.

Vizionář Ivan po zjevení sdělil:
„Toto je nejdůležitější z dnešního zjevení – Panna Maria přišla dnes večer neobyčejně radostná. Pozdravila svým obvyklým pozdravem – ‚Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Děťátka moje!‘ Potom se nad námi všemi přítomným modlila se vztaženýma rukama.
Doporučil jsem jí vás všechny, vaše rodiny, vaše úmysly, a zvláště nemocné. Panna Maria všem požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala i předměty, které jste přinesli k požehnání.

Potom Panna Maria dala poselství:
‚Drahé děti, dnes vás vyzývám, se zodpovědností vraťte do rodin společnou modlitbu. Jen s návratem rodinné modlitby bude tento svět duchovně obnoven. Tento svět potřebuje duchovní obnovu. Já, vaše matka, vás miluji, jsem s vámi a přimlouvám se za vás u svého Syna. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.‘
Potom se Ivan s Pannou Marií modlil Otče náš a sláva Otci.
Panna Maria pokračovala v modlitbách nad námi a s pozdravem – ‚Jděte v pokoji Božím, drahé děti moje‘ se vzdálila do nebe.

Poselství pro Mirjanu 2. 6. 2008

 

Vizionářka Mirjana, která patří mezi tři medžugorské vizionáře, kteří již nemají pravidelná denní zjevení měla i dnes, jak tomu bývá od 2. srpna 1987, zjevení Panny Marie. Po deváté hodině v komunitě Cenacolo se Panna Maria zjevila paní Mirjaně Soldo za účasti velkého množství věřících a dala následující poselství:

"Drahé děti!
Mateřskou láskou vás chci povzbudit k lásce k bližnímu. Ať můj Syn je zdrojem té lásky. On, který mohl všechno silou si zvolil lásku a dal vám příklad. I dnes vám Bůh skrze mne projevuje nesmírnou dobrotu, a vy, děti moje, máte povinnost na ni odpovědět. Se stejnou dobrotou a velkodušností postupujte s dušemi se kterými se setkáváte. Ať je vaše láska obrací. Tím způsobem můj Syn a jeho láska ve vás vstanou z mrtvých. Děkuji vám."
Panna Maria dodala: "Vaši pastýři potřebují být ve vašich srdcích a vašich modlitbách."

Poselství pro Mirjanu 2. 5. 2008

„Drahé děti! Z Boží vůle jsem zde s vámi na tomto místě. Přeji si, abyste mi otevřely svoje srdce a abyste mne přijaly jako matku. Já vás svojí láskou naučím prostotě života a bohatství milosrdenství, a povedu vás ke svému Synu. Cesta k Němu může být těžká a bolestná, ale nebojte se, já budu s vámi. Moje ruce vás budou držet až do konce, do věčné radosti a proto nebojte se mi otevřít. Děkuji vám.“

Během zjevení nebyla Panna Maria ani veselá ani smutná. Byla normálně klidná.
Panna Maria ještě dodala:

„Modlete se za kněze. Můj Syn vám je daroval.“

 

Zjevení Panny Marie vizionářce Mirjaně dne 2. dubna 2008

"Drahé děti, i dnes zatímco jsem s vámi ve veliké lásce Boží, chci se vás zeptat: Jste i vy se mnou? Je vaše srdce otevřené pro mne? Dovolujete, abych je já svojí láskou očistila a připravila pro svého Syna? Děti moje, jste vyvolení, protože ve vaší době se veliká Boží milost spustila na zemi. Neváhejte ji přijmout. Děkuji vám."


Panna Maria požehnala všem přítomným a stejně tak i všechny náboženské předměty. Když odcházela zůstala po ní v modři překrásná, teplá zář.


Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu 18.března 2008.

(www.medjugorje.hr)

Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla denní zjevení od 24. 6. 1981 do 25. 12. 1982. Při posledním denním zjevení jí Panna Maria svěřila desáté tajemství a řekla jí, že se jí bude zjevovat jednou do roka a to 18. 3. Tak tomu je až doposud.
Několik tisíc poutníků se shromáždilo na modlitbu růžence v komunitě „Cenacolo“. Zjevení začalo ve 14.01 a trvalo do 14.08 hod.
Nikdy jsem neviděla, aby se k nám Panna Maria takto obrátila. Napřáhla k nám ruce a s takto vztaženýma rukama řekla:

„Drahé děti, dnes k vám vztahuji svoje ruce. Nebojte se je přijmout. Chtějí vám dát lásku, mír a pomoci vám ve spasení. A proto, děti moje, přijměte je. Naplníte moje srdce štěstím a já vás povedu ke svatosti. Cesta, kterou vás já vedu je těžká, plná zkoušek a pádů. Já budu s vámi a moje ruce vás budou držet. Buďte vytrvalí, abychom se na konci cesty všichni společně v radosti a lásce mohli držet za ruce mého Syna. Pojďte se mnou, nebojte se. Děkuji vám.

 

Zjevení 2. března 2008 pro vizionářku Mirjanu

Zjevení se jako již řadu měsíců uskutečnilo v hale komunity Cenacolo krátce po 9. hodině dopolední za účasti velkého množství věřících. Panna Maria dala následující poselství:

"Drahé děti!
Prosím vás, abyste zvláště v tomto svatopostním čase odpověděly na Boží dobrotu, protože On vás vyvolil a mne poslal mezi vás. Očistěte se od hříchu a v Ježíšovi, mém Synu, poznejte smírnou oběť za hříchy celého světa. Ať On je smyslem vašeho života. Ať váš život je službou božské lásce mého Syna. Děkuji vám, děti moje!"

Panna Maria požehnala všem přítomným a všechny náboženské předměty. Znovu nás vyzvala, abychom se modlili za naše pastýře.

 

Poselství Panny Marie pro vizionářku Mirjanu 2. února 2008

"Drahé děti, já jsem s vámi. Jako matka vás shromažďuji, protože chci vymazat z vašich srdcí to, co teď vidím.
Přijměte lásku mého Syna a vymažte ze srdce strach, bolest, trápení a zklamání. Vás jsem vyvolila zvláštním způsobem, abyste byly světlem lásky mého Syna. Děkuji vám."

 

Zjevení pro Mirjanu - 2. ledna 2008

Vizionářka Mirjana Dragičević-Soldo měla denní zjevení od 24.6.1981 do 25.12.1982. Při posledním denním zjevení jí Panna Maria svěřila 10. tajemství a řekla jí, že se jí bude zjevovat jednou do roka, a to 18. března. Kromě toho, že se jí bude zjevovat, když jí bude nejhůře. Z toho vykrystalovala současná situace.
Od 2. srpna 1987 má vizionářka Mirjana zjevení pravidelně druhého každý měsíc kolem 9. hodiny dopolední. Modlitební shromáždění věřících při této příležitosti umožňuje Komunita Canacolo ve svém areálu. V poslední době dává Panna Maria i při této příležitosti velmi hluboká poselství.
Dnes bylo v komunitě Cenacolo již od časného rána shromážděno na modlitbu růžence několik tisíc poutníků, převážně Italů, ale nezanedbatelná byla i účast českých a slovenských poutníků.

Panna Maria dala na počátku nového roku následující poselství:
„Drahé děti! Já vás mám ráda celou silou svého srdce a dávám se vám. Jako matka bojuje za svoje děti, já se modlím a a bojuji za vás. Od vás žádám, abyste se nebály otevřít, abyste se srdcem mohli milovat a dávat se druhým. Čím více to budete srdcem dělat, tím více budete přijímat a lépe budete rozumět mému Synu a jeho darování se vám. Skrze lásku mého Syna a mne ať vás všichni poznají. Děkuji vám.“

Panna Maria požehnala všem přítomným a všechny náboženské předměty. Žádala modlitbu a půst za naše pastýře.


Zjevení pro Jakova Čolo 25. 12. 2007

Drahé děti! Dnes vás zvláštním zůsobem vyzývám k otevírání se Bohu a aby se každé vaše srdce dnes stalo místem Ježíšova zrození. Dítka, celou tuto dobu, kterou mi Bůh dovoluje, abych byla s vámi, vás chci uvádět do radosti vašeho života. Dítka, jediná pravá radost vašeho života je Bůh. Proto, drahé děti, nehledejte radost v pozemských věcech, ale otevřete svá srdce a přijměte Boha. Všechno, dítka, pomíjí, jedině Bůh zůstává ve vašem srdci. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.

 

Zjevení pro Mirjanu 2. prosince 2007

Panna Maria byla dnes velmi smutná. Po celou dobu měla slzy v očích.

Dala následující poselství:
Drahé děti, dnes, když hledím do vašich srdcí, moje srdce se naplňuje bolestí a úzkostí. Děti moje, zastavte se na okamžik a pohlédněte do svého srdce. Jestli opravdu můj Syn – váš Bůh – je na prvním místě. Jsou-li opravdu jeho zákony měřítkem vašeho života. Znovu vás napomínám bez víry není blízkost Boží, není slovo Boží, které je světlo spásy a světlo zdravého rozumu.
Mirjana dodala:
Já jsem bolestně prosila Pannu Marii, aby nás neopouštěla a nestahovala svoje ruce od nás. Ona se po mé prosbě bolestně usmála a odešla. Tentokrát neřekla „Děkuji vám!“. Požehnala nás všechny a všechny náboženské předměty.

Zjevení pro Mirjanu

Poselství pro Mirjanu 2. listopadu 2007

I dnes se v komunitě Cenacolo (komunita založená sestrou Elvírou pro léčení závislostí)za velkého množství věřících uskutečnilo po deváté hodině zjevení pro vizionářku Mirjanu. Panna Maria jako již pravidelně v poslední době dala poselství:

"Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste otevřely svoje srdce Duchu svatému a dovolily mu, aby vás proměnil. Děti moje, Bůh je nesmírné dobro a proto vás jako matka prosím: Modlete se, modlete se, modlete se, postěte se a doufejte, že je to dobro možné dosáhnout, protože z toho dobra se rodí láska. Duch svatý tu lásku ve vás upevní a pak budete moci Boha nazývat svým Otcem. Skrze tuto zvýšenou lásku si upřímně zamilujete všechny lidi a skrze Boha je budete považovat za bratry a sestry. Děkuji."

Zatímco Panna Maria žehnala, řekla:
Na cestě, kterou já vás vedu ke svému Synu se mnou kráčejí ti, kteří Ho představují.

Poselství ze zjevení pro Mirjanu 2. října 2007

Jako obvykle druhého v měsíci měla vizionářka Mirjana Dragičević Soldo zjevení Panny Marie.
Zjevení se uskutečnilo v montované hale komunity Cenacolo zaplněné věřícími a snad ještě větší množství lidí se nahromadilo všude kolem haly.
Po zjevení bylo přečteno v mnoha jazycích poselství i informace, které Mirjana o setkání s Pannou Marií sdělila:
"Drahé děti!
Volám vás, abyste mne v mém Božím poslání provázeli otevřeným srdcem a s plnou důvěrou. Cesta, kterou já vás k Bohu vedu je těžká, ale trvalá a nakonec se všichni budeme v Bohu radovat. Proto se děti moje neustávejte modlit za dar víry. Jenom skrze víru bude Boží slovo světlem v té tmě, která nás chce obklopit. Nebojte se, já jsem s vámi!
Děkuji vám."

Na závěr zjevení jsem viděla - popsala bych to jako nějaké velmi intenzivní světlo a přitom se otevíralo nebe. Skrze to světlo Panna Maria vešla do nebe.

Panna Maria i dnes všem požehnala a požehnala i předměty, které jsme přinesli k poženání.

 


Poselství ze zjevení pro Mirjanu 2. září 2007

Drahé děti,
v tomto čase Božích znamení, nebojte se protože já jsem s vámi. Veliká Boží láska mne posílá, abych vás vedla ke spáse. Dejte mi svá prostá srdce, očištěná půstem a modlitbou. Jenom v prostotě vašich srdcí je vaše spása. Já budu s vámi a povedu vás.
Děkuji vám.

 

Zjevení pro vizionáře Ivana

I v pátek, 17. srpna 2007, se Panna Maria zjevila vizionářovi Ivanovi ještě jednou, a to ve 22 hodin při příležitosti setkání jeho modlitební skupiny.
Jak vizionář po zjevení sděloval, že následující je nejdůležitější z jeho setkání s Pannou Mariízjevila se Panna Maria i dnes večer veselá, radostná. Pozdravila svým obvyklým mateřským pozdravem: Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje, modlila se nad přítomnými se vztaženýma rukama. Zvláště nad přítomnými nemocnými. Všem požehnala mateřským požehnáním a požehnala i předměty, které jste si přinesli k požehnání. Ivan jí doporučoval nás všechny, naše rodiny, naše přání, naše úmysly, zvláště přítomné nemocné. Panna Maria se s Ivanem pomodlila Otče náš, Sláva Otci a dala poselství: "I dnes vás Matka vybízí modlete se za ty, kteří se vzdálili od mého Syna. Drahé děti, modlete se, aby se vrátili k mému Synu. Matka se modlí s vámi. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."
Potom se Panna Maria rozloučila svým obvyklým pozdravem - Jděte v pokoji Božím, drahé děti moje - a vzdálila se do nebe...

 


Zjevení pro vizionářku Mirjanu 2. srpna 2007

"Drahé děti, dnes se dívám do vašich srdcí a když je vidím, moje srdce se svírá bolestí. Děti moje! Žádám od vás bezpodmínečnou a čistou lásku k Bohu. Budete vědět, že jste na dobré cestě, když tělem budete na zemi a duší stále s Bohem. Skrze tu bezpodmínečnou a čistou lásku budete v každém člověku vidět mého Syna. Pocítíte jednotu v Bohu. Já jako Matka budu šťastná, protože budu mít vaše srdce svatá a sjednocená. Děti moje, budu mít vaši spásu. Děkuji vám!

Na počátku zjevení Panna Maria ukázala některé věci, které nás očekávají, jestli nebude svatost našich srdcí a naše bratrská sjednocenost v Kristu. Nebylo to ani trochu pěkné. Poprosila, abychom se modlili za naše pastýře, protože jak řekla, bez nich není jednota!

 

Zjevení pro modlitební skupinu vizionáře Ivana

V pátek 20.7. 2007 se uskutečnilo zjevení pro vizionáře Ivana a jeho modlitební skupinu na úpatí hory Podbrdo u Modrého kříže za účasti mnoha věřících.
Po zjevení vizionář Ivan kromě jiného sdělil, že Panna Maria tentokrát dala poselství: "Drahé děti, prosím vás vraťte modlitbu do svých rodin. Žijte svatost v rodinách. Drahé děti, modlete se spolu s Matkou. Modlete se za mladé. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."

Panna Maria požehnala všem přítomným svým mateřským požehnáním a modlila se zvláště za všechny přítomné nemocné.
Ivan se modlil s Pannou Marií otčenáš a sláva Otci. A Panna Maria se po modlitbě vracela do nebe a zanechala po sobě znamení zářícího kříže (které vidí také pouze vizionář).

 

Zjevení pro vizionářku Mirjanu

I dnes, 2. července 2007, se uskutečnilo zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu v Komunitě Cenacolo za přítomnosti velkého množství věřících.
Uvádíme zde text poselství

"Drahé děti,
Ve veliké lásce Boží dnes přicházím k vám, abych vás vedla cestou pokory a dobroty. První zastavení na té cestě, děti, je zpověď. Odložte svojí pýchu a poklekněte před mým Synem.
Uvědomte si, drahé děti, že nejste nic a nemůžete nic. Jediné co je vaše, co vlastníte, je váš hřích. Očistěte se a přijměte dobrotu a pokoru. Můj Syn mohl zvítězit silou, ale vybral si dobrotu a lásku. Následujte mého Syna, podejte mi svoji ruku, abychom společně vystoupili na horu a zvítězili. Děkuji vám."
(Panna Maria myslila horu v duchovním slova smyslu.)

Dále Panna Maria opět zdůraznila význam kněžství a kněžského požehnání.

Poselství pro vizionářku Mirjanu ze 2. června 2007

Drahé děti! I v tomto těžkém čase, dítka, mne Boží láska posílá k vám. Děti moje, nebojte se. Já jsem s vámi. S plnou důvěrou mi dejte svoje srdce, abych vám mohla pomoci, abyste poznaly znamení doby ve které žijete. Já vám pomohu, abyste poznaly lásku mého Syna. Skrze vás budu triumfovat.
Panna Maria požehnala všem přítomným a modlila se za kněze. Zdůraznila význam kněžského požehnání, že rukama kněze nám žehná její Syn.

Poselství pro vizionářku Mirjanu ze 2. května 2007

Drahé děti!
Dnes k vám přicházím s mateřským přáním, abyste mi daly své srdce. Děti moje, udělejte to s plnou důvěrou a beze strachu.
Já do vašeho srdce vložím svého Syna a jeho milosrdenství. Pak se, děti moje, budete dívat na svět kolem sebe jinýma očima. Budete vidět svého bližního. Pocítíte jeho bolesti a trápení. Nebudete odvracet hlavu od těch, kteří trpí. Protože můj Syn neodvrací od takových hlavu. Děti, neváhejte.


Poselství Panny Marie pro vizionářku Mirjanu ze dne 2. 4. 2007

Drahé děti,
Nebuďte tvrdého srdce k Božímu milosrdenství, které se na vás vylévá tak dlouhý váš čas. V tomto zvláštním čase modlitby mi dovolte, abych proměnila vaše srdce, abyste mi pomohli, aby můj Syn vstal z mrtvých ve vašich srdcích a moje Srdce aby triumfovalo.
Děkuji vám.

Jak říká Mirjana Panna Maria dodala, že naši pastýři potřebují naše modlitby.
Panna Maria požehnala všem přítomným a všechny náboženské předměty a znovu připomněla, že její požehnání je mateřské požehnání a kněžské požehnání je to nejvyšší jaké můžeme na světě dostat, protože při něm nám žehná Ježíš.


Poselství Panny Marie ze zjevení pro vizionářku Mirjanu z 18. 3. 2007:

Vizionářka Mirjana Dragičević-Soldo měla denní zjevení od 24.6.1981 do 25.12.1982. Při posledním denním zjevení jí Panna Maria svěřila 10. tajemství a řekla jí, že se jí bude zjevovat jednou do roka, a to 18. března a tehdy, kdy jí bude nejhůř. Tak tomu je i letos.
Roční zjevení pro Mirjanu Dragičević-Soldo 18. března 2007.

Několik tisíc poutníků se shromáždilo na modlitbu v komunitě Cenacolo. Zjevení začalo ve 14, 07 hod. a trvalo do 14,12 hod. Panna Maria dala následující poselství:

„Drahé děti, přicházím k vám jako Matka s dary. Přicházím s láskou a Milosrdenstvím. Drahé děti, já mám veliké srdce. Chci v něm všechna vaše srdce očištěná půstem a modlitbou.
Přeji si, aby naše srdce společně skrze lásku triumfovala. Přeji si, abyste skrze ten triumf viděly pravou pravdu, pravou cestu a pravý život. Přeji si, abyste mohly vidět mého Syna. Děkuji vám.“

Panna Maria všem požehnala a požehnala i všechny náboženské předměty. Zdůraznila, že se jedná pouze o její mateřské požehnání a žádá, abychom se denně modlili (původní slova Panny Marie) za ty, které můj Syn vyvolil a požehnal. Mirjana dodává, že zřejmě myslila kněze.


tak a zase příště poselství od

   Panny Marie 


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Recommendations: how to promote your misionari1.estranky.cz

(LatonyaHak, 26. 3. 2018 11:14)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

XEvil solve 99% types of captcha

(MashaADurn, 13. 12. 2017 9:52)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2021 >>