Diecézní charita ostravsko-opavská věnovala půl miliónu korun a navíc zpřístupnila dárcům účet, který bude fungovat jako sbírkové konto.

finančním příspěvkem na účet Diecézní charity ostravsko-opavské účet: 501 500 3434/5500 (variabilní symbol je číslo 333)
dárcovskou SMS zprávou sms ve tvaru: DMS POVODNE2010
zprávu pošlete na číslo 87 777
Cena jedné zprávy je 30 korun

Pokud potřebujete požádat o pomoc či sháníte nezbytné informace ve spojení s povodněmi, pomohou vám pracovníci speciálních linek v jednotlivých městech.

Velká voda v Rohatci na Hodonínsku

Záplavy v Troubkách

Bagr u řeky Kyjovky

 

přestaň me se chovat zle a vše bude dobre