Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slavnostní převzetí úřadu pražského arcibiskupa
Arcibiskupství pražské zve věřící na intronizaci jmenovaného arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky OP. Kardinál Vlk předá novému arcibiskupovi svatovojtěšský stolec 10. dubna 2010. Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha začíná od 10:00 hodin.


Již od 8:45 hodin bude započat duchovní program. Připraven je společný růženec, četba z Písma svatého a dokumentů II. vatikánského koncilu, je zde také možnost zpovědi. Do pražské katedrály bude nový pražský arcibiskup Dominik Duka vstupovat za zvuku zvonů celé pražské arcidiecéze v 10:00 hodin. Do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha přijde po boku kardinála Miloslava Vlka a v průvodu duchovních, který vyjde z paláce pražských arcibiskupů, a uvítán bude sborem kanovníků Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.

Do katedrály bude vstup volný. Z organizačních důvodů je doporučeno dostavit se v dostatečném předstihu. Pražská katedrála se otevře v 8:00 hodin. Veřejnost bude vstupovat hlavním vchodem v průčelí mezi útlými věžemi. Nebude-li kapacita chrámu dostačovat je připravena velkoplošná obrazovka, která bude dění uvnitř přenášet také pro účastníky mše na třetím hradním nádvoří před Zlatou branou.

Samotné převzetí diecéze se uskuteční obřadem při mši svaté za přítomnosti vzácných zahraničních hostů, prezidenta republiky Václava Klause, papežského nuncia, českých a moravských biskupů, významných představitelů politického života, ostatních duchovních a nejširší veřejnosti. Poté, co nově jmenovaný arcibiskup uctí lebku sv. Vojtěcha, předloží papežskou jmenovací listinu sboru poradců. Text buly bude veřejně přečten a kardinál Vlk předá novému arcibiskupovi symbolicky biskupskou berlu a stolec pražských arcibiskupů.

Po proslovech probošta Metropolitní kapituly biskupa Václava Malého, který promluví za kněze, prezidenta republiky Václava Klause  a zástupce laiků, bude následovat bohoslužba slova a bohoslužba oběti. Liturgie bude po projevu apoštolského nuncia arcibiskupa Diega Causera zakončena Svatováclavským chorálem a společnou modlitbou arcibiskupa s ekumenou.

V odpoledních hodinách se pražský arcibiskup Dominik Duka vydá do Břevnovského kláštera. V klášteře, který sv. Vojtěch založil roku 993, se Dominik Duka mimo jiné setká také s novináři.

Mons. Dominik Duka, v pořadí již 36. arcibiskup pražský, byl jmenován Svatým otcem 13. února 2010. K témuž datu přijal Benedikt XVI. také rezignaci kardinála Miloslava Vlka na úřad pražského arcibiskupa. (ap)

 

Životopis

Narodil se 26.4.1943 v Hradci Králové a vyrůstal v rodině důstojníka, který se účastnil zahraničního odboje, kdy v r. 1944 přes organizovaný útěk vládního vojska P. Jiřím M. Veselým OP odešel do Itálie a přes Švýcarsko do Anglie, kde do konce války bojoval v Československé zahraniční armádě. V 50. letech byl vězněn spolu s důstojníky západní fronty.

Jaroslav Duka absolvoval školní vzdělání v Hradci Králové, v r. 1960 maturoval na Gymnáziu J. K. Tyla. Další studium mu z kádrových důvodů bylo zamezeno. Pracoval v hradecké továrně ZVÚ (1960-1962) a vyučil se strojním zámečníkem. V letech 1962-1964 absolvoval základní vojenskou službu a vrátil se na své pracoviště. V r. 1965 byl po dlouhých průtazích na odvolání přijat ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. 5.1.1968 vstoupil tajně, na území Československa do zakázaného, ilegálně žijícího dominikánského řádu a přijal řádové jméno Dominik. 6.1.1969 složil časné sliby. 22.6.1970 přijal kněžské svěcení z rukou kardinála Štěpána Trochty a pět let působil v duchovní správě v pohraničních oblastech pražské arcidiecéze: Chlum svaté Máří, Jáchymov a v Nových Mitrovicích (dnes jde o oblast diecéze plzeňské). 7.1.1972 složil slavné sliby v dominikánském řádu.

V r. 1975 mu byl odňat "státní souhlas k duchovní správě", pracoval pak 15 let jako rýsovač v továrně Škoda-Plzeň. Intenzivně žil ilegální řádový život a věnoval se studiu. Od r. 1975 do r. 1986 byl vikářem provinciála a od r. 1976 do r. 1981 magistrem kleriků. Současně spolupracoval na zřízení tajného řádového studijního centra a organizoval náboženskou činnost mladé generace na celém území Československa. V r. 1979 získal licenciát teologie na Papežské teologické fakultě sv. Jana Křtitele ve Varšavě.

V roce 1981 byl udán agentem StB, usvědčen a odsouzen za trestný čin maření státního dozoru nad církvemi podle § 178 trestního zákona k zákonu 218/49 Sb. Patnáct měsíců byl vězněn v Plzni-Borech pro řádovou činnost, organizování studia dominikánských kleriků, samizdat a spolupráci se zahraničím. V roce 1986 byl Magistrem Řádu dominikánů jmenován provinciálem Československé dominikánské provincie a byl jím až do r. 1998. Po listopadu 1989 byl předsedou Konference vyšších řeholních představených v ČR a viceprezidentem Unie evropských KVŘP (1992-1996). Přednášel jako odborný asistent biblistiku na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a byl v letech 1990-1998 členem Akreditační komise při vládě ČR.

6.6.1998 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován 24. sídelním biskupem královéhradeckým a 26.9.1998 přijal biskupské svěcení z rukou arcibiskupa Karla Otčenáška a spolusvětitelů kardinála Miloslava Vlka a apoštolského nuncia arcibiskupa (dnes kardinála) Giovanniho Coppy v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.

Navázal na velkorysou činnost a projekty svého předchůdce arcibiskupa Karla Otčenáška. Sv. Vojtěcha navrhl za třetího patrona diecéze. Založil Diecézní teologický institut a církevní gymnázium ve Skutči. Svolal druhý Diecézní eucharistický kongres v r. 2002. Za jeho působení byla dokončena rekonstrukce Nového Adalbertina a v jeho areálu vybudována nová Biskupská knihovna v salla terreně. Též byla rekonstruována historická Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého v rezidenci původně založená biskupem Trautmannsdorfem. 10.11.2004 vydal nový statut a jmenoval nové kanovníky Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové. Svatým otcem byl 6.11.2004 jmenován apoštolským administrátorem diecéze litoměřické. Tuto funkci vykonával do 22.11.2008. V letech 2007-2008 organizoval oslavy 700. výročí katedrály Svatého Ducha, kterému předcházela rekonstrukce vitráží a interiéru katedrály, včetně liturgické úpravy. V letech 2008 a 2009 inicioval "Týden vzájemného poznávání a porozumění", pastorační aktivitu velkých měst mezi věřícími napříč konfesemi a hledajícími. K 1.7.2009 založil Diecézní církevní soud. Královéhradeckou diecézi spravuje dvanáctým rokem, systematicky vypracoval a naplnil diecézní Sedmiletý pastorační program s přípravou pastorace diecéze v novém století.

13.2.2010 byl Svatým otcem Benediktem XVI. jmenován 36. arcibiskupem pražským.

 

V letech 2000-2004 byl místopředsedou České biskupské konference. V rámci ČBK je předsedou Komise pro nauku víry a předsedou Komise pro katolickou výchovu.

Je držitelem řady vyznamenání a uznání. 28.10.2001 byl vyznamenán prezidentem republiky Medailí I. stupně za zásluhy o Českou republiku a 2.6.2003 mu byl udělen ministrem obrany České republiky Záslužný kříž II. stupně a 3.6.2008 ministryní obrany České republiky Záslužný kříž I. stupně. 20.6.2007 byl vyznamenán Velkým křížem "Pro Piis Meritis" Suverénního řádu Maltézských rytířů.

Je široce zapojen do společenského a kulturního života. Je členem Etického fóra ČR, Vědeckých rad KTF UK Praha, Technické univerzity Liberec, Univerzity Hradec Králové, Lékařské fakulty UK HK, je předsedou správní rady Českého katolického biblického díla, členem Centra biblických studií, je členem Konfederace politických vězňů, šéfredaktorem Salve – revue pro teologii, kulturu a duchovní život, členem redakce Mezinárodní katolické revue Communio a čestným předsedou Rodiny sv. Zdislavy o.s.

Z jeho rozsáhlé bibliografie vynikají monografie: Zápas o člověka, Úvod do studia Písma svatého, Škola vnitřní modlitby, Úvod do teologie. Mimořádný vědecký význam má jeho autorský podíl a třicet let trvající organizační práce na překladu Jeruzalémské Bible do češtiny, která vyšla v r. 2009. V době nesvobody publikoval v samizdatu zahraniční studie, články v Sursum. Nyní publikuje v Salve – revue pro teologii, kulturu a duchovní život, v Monitoru, vedle toho je autorem desítek článků v domácích i zahraničních sbornících, časopisech, odborných i popularizujících, a v denním tisku.

 

http://tisk.cirkev.cz/res/data/051/005804_03_019928.jpg?seek=1240469933

 

http://media.novinky.cz/218/202185-top_foto1-avpg2.jpg

 

 

http://katechet.cirkev.cz/res/data/002/000456_03_001565.jpg?seek=1200919567

 

přeji otci kardinalu Dukovi aby to zvladl

 

 

Martin Schenk

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

coborns pharmacy dgsolbvfdBreplejgfec

(ovevaVed, 28. 5. 2021 7:27)

insurance cover cialis https://krocialis.com/ - why is cialis so expensive cialispills online

walmart cialis afhsdbcBreplexiuff

(ovevaloh, 27. 5. 2021 1:33)

extra super cialis reviews https://rcialisgl.com/ - what is cialis black 800mg overnight delivery cialis

pharmacy technician salary dgsolbvfdBreplejeioc

(Lbsooveva, 25. 5. 2021 3:20)

10mg cialis https://ucialisdas.com/ where to buy generic cialis ?

viagra 100mg dauer fhwsbbolthdfouptBtjObseti

(FmrfScoup, 22. 5. 2021 13:41)

cialis with dapoxetine 80mg https://cialisee.com/ wwwfreecialispills

Kamagra Effervescent frbdcacldfouptBtjObsetw

(JebgScoup, 21. 5. 2021 20:04)

Sildalist https://pharmacylo.com/ Buspar

viagra dosage fcsogsaxzvofbldfouptBtjObsetp

(AnooScoup, 20. 5. 2021 12:58)

do you become dependent viagra https://llviagra.com/ buy real viagra australia

universal drugstore fdvaefbfbldfouptBtjObsetn

(LebnScoup, 19. 5. 2021 23:58)

best 10 online canadian pharmacies https://xlnpharmacy.com/ pharmacy price comparison

tadalafil pulmonary hypertension hvdgeeahdfouptBtjObsetv

(BbshNano, 15. 5. 2021 9:25)

viagra condoms https://loxviagra.com/ vietnamese viagra

uk law on viagra fcsogsaxzvofbldfouptBtjObseti

(AnooScoup, 13. 5. 2021 18:36)

how to get viagra in hyderabad https://llviagra.com/ o efeito do viagra Г© imediato

alabama state board of pharmacy dgsolbvfdBreplexowkh

(Lbsooveva, 13. 5. 2021 10:19)

cialis reviews patients https://ucialisdas.com/ - cialis with dapoxetine buy cialis 20mg online

which pharmacy is cheaper frbdcacldfouptBtjObsetz

(JebgScoup, 8. 5. 2021 13:13)

discount pharmacy mexico https://pharmacylo.com/ good online mexican pharmacy

cialis tadalafil 5mg lilly hvdgeeahdfouptBtjObsetk

(BbshNano, 7. 5. 2021 21:57)

viagra and melanoma https://loxviagra.com/ buying viagra

le viagra chez la femme fhwsbbolthdfouptBtjObsetq

(FmrfScoup, 4. 5. 2021 20:51)

cialis generic https://cialisee.com/ 36 hour cialis

levitra prices at walmart fdvefbfbldfouptBtjObsetv

(LrbsScoup, 2. 5. 2021 22:11)

levitra fda approval https://uslevitraanna.com/ levitra 20mg coupon

Free XEvil Demo solve 99% types of captchas

(LatonyaHak, 26. 3. 2018 11:20)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

 

 


Archiv

Kalendář
<< červenec / 2021 >>