Jdi na obsah Jdi na menu
 


Medžugorie či Medžugorje (bosn./chorv. Međugorje) je město s více než 4000 obyvateli, ležící v západní Hercegovině asi 25 km jihozápadně od Mostaru.

Do 80. let 20. století bylo město chudé a většina příjmů pocházela převážně z pěstování tabáku, hroznů, ovoce a produkce vína. Slovo Medžugorie znamená místo mezi dvěma kopci. Ves Medžugorie se v historických záznamech zmiňuje už v roce 1599. Farnost byla založena v roce 1892, farní kostel je zasvěcen sv. apoštolu Jakubovi, který je patronem poutníků.

O farnost Medžugorie se starají řeholníci - františkáni

Podrobnější informace naleznete v článku Zjevení Panny Marie v Medžugorii.

24. června 1981 si Panna Maria údajně vybrala za svoje spolupracovníky 6 vizionářů, a podle slov, které prý řekla 1. března 1984, celou farnost (Ja jsem si tuto farnost zvláštním způsobem vybrala a chci ji vést).

24. června 1981 šest mladých lidí: Ivanka Ivankovič, Mirjana Dragičevič, Vicka Ivankovič, Ivan Dragičevič, Ivan Ivankovič a Milka Pavlovič nad místem nazvaným Podbrdo - vrch zjevení, které se nachází několik metrů nad cestou Medžugorie - Bijakoviči; údajně viděli mladou ženu s dítětem v náručí, která jim rukou ukazovala, aby se k ní přiblížili, ale kvůli strachu to neudělali.

25. června 1981 okolo šesté odpoledne Ivanka, Mirjana, Vicka a Ivan cítili, že musí jít na to místo. V ten den se podle jejich tvrzení s Pannou Marií modlili a povídali. Proto se 25. červen v Medžugorii slaví jako den výročí zjevení. Od tohto dne měli vizionáři každodenní zjevení, kdekoliv se nacházeli.

Kříž na hoře Križevac - postavený k 1900. výročí smrti Ježíše Krista

První slova, která podle mladých vizionářů Panna Maria řekla světu, byla: „Mír, mír, mír - a jenom mír! Mír musí zavládnout mezi člověkem a Bohem a též mezi lidmi!“ (26. června 1981). Hlavní poselství jsou mír, víra, obrácení, modlitba, půst.

Protože se zjevení konala v komunistické oblasti, začalo pronásledování vizionářů, rodičů, rodin, farníků, kněží i poutníků. Vizionáři prošli policejním výslechem, psychiatrickými vyšetřeními. Správce farnosti páter Jozo Zovko OFM byl měsíc po zjevení zatčen a odsouzen na 3 a půl roku.

Dnes na místo zjevení vede strmý chodník, v roce 1989 byly postaveny bronzové reliéfy výjevů z modlitby růžence (dílo prof. Carmela Puzzola). Na místě údajného zjevení je socha Panny Marie, Královny pokoje, podobná soše, která se nachází před kostelem (dílo Dina Felicia - 1987).

Podrobnější informace naleznete v článku Kostel sv. Jakuba (Medžugorie).

Dnešní kostel se začal stavět až v roce 1934, posvěcen byl 19. ledna 1969. Dnes je střediskem eucharistického a modlitebního života města. Medžugorie si vysloužilo titul zpovědnice světa (je tam postaveno 25 zpovědnic). Okolí kostela se neustále upravuje, protože si to vyžaduje stále se zvyšující počet poutníků. Největší zásah do prostoru byla stavba vnějšího oltáře za kostelem s 5000 místy k sezení.

Soubor:Međugorje St.James Church.jpg

farní kostel sv.Jakuba v Medžugorji

 

Vizionáři zjevení nejčastěji označují jako "Gospu", což je v bosenštině a chorvatštině běžné označení pro Pannu Marii. Gospa sama sebe nazývá Královnou pokoje - Královnou míru. Vizionářům se Gospa zjevovala v podobě blízké jejich představám o Panně Marii a také hovořila o Ježíši jako svém synovi.

 

 

 svědectví poutníku v Medžugorji!!!

 

Chci vám napsat, jak Panna Maria pomohla i nám tady v malé vesničce Růžené na konci Píseckého okresu uskutečnit své dílo.

V květnu to budou dva roky, co jsem s vaším zájezdem byla v Medžugorji. Byla jsem vylosována (poslala dar 50 Kč, pozn. redakce) a měla jsem ten zájezd zadarmo. Napadla mne myšlenka, že bych za to mohla koupit sochu Panny Marie, což se mi opravdu povedlo. Vezla jsem jí domů s láskou a takovou velmi slaboučkou důvěrou, že by se u nás mohla postavit kaplička. Věřte, že jsem tomu ani já příliš nevěřila, že se toto mé přání splní.

Ke konci toho roku jsem zašla za panem starostou obce a zeptala jsem se ho, zda by bylo možné zde u nás v Růžené postavit kapličku ke cti Panny Marie přivezené z Medžugorje. On odpověděl: Proč ne? Hlavně když budete sami pracovat. Tak jsme minulý rok koncem března začali se stavbou. Obec nám hradila materiál i ho dovážela a my občané ze vsi jsme pracovali zadarmo. Obešla jsem i zdejší chalupáře (Pražáky) a ti zase přispěli finančně. Takže do konce července byla kaplička hotová. Ještě se dělaly různé úpravy kolem. Též se udělala kolem zahrádka. Z peněz, které jsem vybrala, jsme pořídili elektrické zvonění.

Když bylo vše hotovo, tak jsme se domluvili s naším panem děkanem a 4. září r. 1999 jsme naši malou, ale nám všem milou kapličku světili. Bylo to moc krásné a věřte, že jsem přesvědčená, že to je dílo Boží, protože ať jsem šla kam chtěla požádat o pomoc, když bylo potřeba, nikdo neodmítl a šel pracovat. Z toho usuzuji, že Panna Maria tu chce být mezi námi. Za to vše jí z celého srdce upřímně děkuji a prosím i vás, pane doktore, až pojedete do Medžugorje, poděkujte i za mne, že se toto dílo podařilo.

Poproste, prosím, Pannu Marii, aby jí ta naše vesnička zůstala věrnou ctitelkou po všechen čas. Posílám vám fotografie, abyste viděli, jaká je krásná a co nás tu při tom svěcení bylo. Jsem za vše vděčná Pánu Bohu. Tak se i s vámi loučím a přeji vám všem stálé zdraví a Boží požehnání v té vaší záslužné práci pro Matku Boží a hlavně pro všechny lidi, co s vaší pomocí mohou navštěvovat tu krásnou Medžugorji. Omluvte mé písmo i můj sloh, neb nejsem žádná školená, ale jsem upřímná ctitelka Panny Marie.

Tímto se s vámi loučí a za vše děkuje čtenářka Zpráv z Medžugorje M. Ch., Růžená.

 

Medžugorská Hymna:

 

. Přicházíme, Matko drahá,

ze všech končin této Země,

přinášíme Ti své nářky,

břemena a přání svoje.

REF:

Pohleď na nás a utěš nás,

svoje ruce polož na nás!

Svému Synu doporučuj,

Matko Míru, pros vždy za nás!

2. Celá Církev hledí na Tě

jak na hvězdu svojí spásy.

Očisti nás, obejmi nás,

prosíme Tě všemi hlasy!

REF.

3. Bijakovići Tvé malé,

Medžugorje veškeré s ním,

rozšiřuje Tvoji slávu,

oslavuje jméno Tvoje.

REF.

4. Za Tvou lásku, Matko drahá,

kterou zde na nás vyléváš,

slibujeme Ti upřímně,

že se v životě zlepšíme.

REF.

 

  Panno Maria

     Medžugorská -oroduj za nás


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>