Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Neposkvrněné početí Panny Marie

(vznik a vývoj dogmatu)

Jacka Křižanovská OP

8. prosince slaví celá západní církev slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu. Mnoho věří- cích se domnívá, že neposkvrněné početí se týká způsobu, jak Panna Maria počala Ježíše Krista - z Ducha svatého, bez zásahu muže. To je ovšem omyl - jedná se tu o způsob, jak sama Panna Maria byla počata. Proto se také Neposkvrněné početí slaví právě 9 měsíců před svátkem Narození Panny Marie, které si připomínáme 8. září. Učení církve o neposkvrněném početí je výsledkem mnoha sta- letí vývoje, během nichž stále rostlo chápání úlohy Panny Marie v dějinách spásy. Je ale také výsledkem velkých teologických sporů.

Už Otcové prvních staletí rozvíjejí teologii Marie jako nové Evy. Poprvé se tento motiv objevuje u sv. Justina (asi 165) a je dále rozpracován sv. Irenejem (asi 200). Zvláště na Irenejově učení je dobře patrné, že v celé teologii Marie jde vlastně ve skutečnosti o Krista, Kristus je zde předkládán jako nový Adam, po jehož boku stojí nová Eva - Maria (srov. Ef 1, 10) Zároveň s teologií nové Evy v církvi na Východě i na Západě stále více roste vědomí Mariiny svatosti. Otcové ji často nazývají ne- porušenou, přesvatou, neposkvrněnou, přečistou, celou krásnou. Asi nejkrásnějším příkladem je dílo sv. Efréma (373), syrského teologa a básníka, jehož hymny o Panně Marii hojně používá východní liturgie.

Přibližně začátkem pátého století se začíná, zejména zásluhou sv. Augustina (430), přesněji formovat nauka o dědičném hříchu. Je to odpověď na blud Pelagia, který tvrdil, že člověk je schopen dosáhnout svatosti vlastním úsilím pomocí nauky Písma a dobré- ho příkladu, daného Ježíšem Kristem. Na to Augustin namítá, že lidská přirozenost je sama o sobě poznamenaná hříchem a pouze vnitřní dotek uzdravující milosti ji může přivést k Bohu. Dědičný hřích je pak podle Augustina právě to zranění naší přirozenosti, které volá po uzdravení Boží milostí. Každý člověk se rodí jako hříšný a teprve pak může být Kristem spasen.

Samozřejmě si teologové hned potom začali klást otázku, jak tomu bylo s dědičným hříchem u Marie. Byla mu také podrobena? Zprvu většina teologů odpovídá na tuto otázku spíše kladně. Až do středověku byla totiž značně rozšířena domněnka, že dědičný hřích souvisí s pohlavním stykem a potomstvu se předává plozením. Tak by Maria od něj nemohla nikterak být uchráněna, protože byla počata jako každý jiný člověk. tohoto problému bylo vymezení dědičného hříchu jako ztráta posvěcující milosti, kterou Bůh původně pro člověka zamýšlel. Adam ztratil svým hříchem milost nejen pro sebe, ale i pro všechny své potomky. Milost se nedědí, lidé se rodí bez posvěcující milosti (to právě je dědičný hřích) a teprve pak mohou být Božím zásahem jednotlivě omilostněni. Dědičný hřích tedy nesouvisí přímo s pohlavním stykem a není žádný důvod, proč by Bůh nemohl nějakého člověka svým zvláštním zásahem omilostnit už v samotném okamžiku početí. (Tímto způsobem zdůvodňoval neposkvrněné početí Eadmer (y1124), žák sv. Anselma. Tvrdil, že to bylo pro Boha možné, bylo to vhodné a proto to Bůh učinil - potuit, decuit, fecit.)

Vážnějším problémem, se kterým si nemohly poradit celé generace středověkých teologů včetně takových "kapacit", jako byl sv. Bernard, sv. Albert Veliký, sv. Bonaventura nebo sv. Tomáš Akvinský, byla slučitelnost skutečnosti neposkvrněného početí se všeobecnou potřebou spásy.

Všichni teologové se totiž domnívali, že kdyby Maria byla počata bez poskvrny dědičného hříchu, t.j. v posvěcující milosti, nepotřebovala by už být Kristem vykoupena. Shodně tedy zastávali názor, že Maria byla sice počata s hříchem, ale ihned po početí byla Bohem očištěna a posvěcena.

Teprve františkán bl. Jan Duns Scotus tento zdánlivě neřešitelný problém překonal svou myšlenkou anticipovaného vykoupení. Maria podle něj díky svému přirozenému původu podléhala zákonu hříchu jako každý jiný člověk. Také ona potřebovala vykoupení, stejně jako všechny ostatní Adamovy děti. Zvláštním Božím zásahem byla však uchráněna poskvrny hříchu, takže vstoupila do života už ve stavu milosti. I ona byla Kristem vykoupena, ale dokonalejším způsobem než ostatní lidé, protože ona byla od hříchu osvobozena už předem, zatímco ostatní jsou zbavováni zranění již existujícího. Tento způsob vykoupení je jedinečnou výsadou, kterou Bůh udělil jako nezasloužený dar pouze Marii, protože se měla stát matkou Vykupitele.

Duns Scotus tedy dokázal překlenout zdánlivý spor mezi učením o všeobecné potřebě vykoupení a Mariiným osvobozením od dědičného hříchu. K závazné definici dogmatu o neposkvrněném početí však bylo ještě daleko. Následovalo více než pět staletí teologických sporů, při nichž často museli příliš horliví bojovníci za i proti učení o neposkvrněném početí být umírňováni papeži (na- př. Sixtus IV. (1471 - 1484) musel zakázat vzájemné censurování sporných stran).

Teprve r. 1854 povýšil papež Pius IX. tuto nauku na dogma bulou Ineffabilis Deus. Říká se v ní: "...nejblahoslavenější Panna Maria byla v prvním okamžiku svého početí jedinečnou milostí a výsadou všemohoucího Boha vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, spasitele lidského pokolení, uchována prosta vší poskvrny dědičné viny."

Pro úplnost je třeba připomenout, že táž nauka je rozvedena i v dalších církevních dokumentech, zejména v dokumentech II. vatikánského koncilu (např. LG 53, LG 56, SC 103) a v encyklice Jana Pavla II. Redemptoris Mater.

Je zajímavé, že zatímco se teologové po dlouhá staletí s myšlenkou neposkvrněného početí nemohli uspokojivě vyrovnat, prostí lidé neměli s vírou v ně žádné větší potíže, fakticky byla tato víra v církvi přítomna už od prvních dob křesťanství.

Na Východě spadají nejstarší doklady o slavení svátku Mariina početí do 7. století, na Západě je prokazatelné jeho slavení v 11. století v Anglii a ve 12. století byl zaveden v Lyonu. Koncem 17. století už byl rozšířen po celé církvi a papež Klement IX. jej roku 1708 povýšil na zasvěcený. V pokoncilní liturgii jej slavíme jako slavnost.

Až si tedy budeme letos na začátku adventu Mariino neposkvrněné početí připomínat, zkusme se zamyslet, má-li nějaký dopad také na náš vztah k Panně Marii a na její vztah k nám. Je snad Maria pro svou bezhříšnost od nás hříšníků nějak vzdálená, oddělená, úplně jiná než my? Tak by to bylo, kdyby klíčem k pochopení člověka byl hřích. Ale celá křesťanská nauka jasně ukazuje, že hřích vešel do stvořeného světa jako něco cizorodé- ho, původně nezamýšleného. "Normálním" stavem člověka není hřích, ale svatost, a Maria je tedy v tomto smyslu "nejnormálnější", "nejlidštější" z lidí. Právě proto, že je bez hříchu, má tím větší porozumění pro nás hříšníky a pro naše slabosti.

Literatura:

Christopher O'Donnel: Slavíme s Marií, Karmelitánské nakl., 1996

Metoděj Minařík: Mariánská dogmata, Karmelitánské nakl., 1991

Dokumenty II. vatik. koncilu, Zvon, Praha 1995

 

 

pANNA mARIA A OTEC DOMINIK DVA OCHRANCI op RÁDU

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

discount cialis online afhsdbcBreplefmyqz

(ovevaloh, 30. 5. 2021 20:23)

generic viagra cialis paypal https://rcialisgl.com/ - when do i take cialis uses of cialis

online pharmacy viagra dgsolbvfdBreplesdufn

(ovevaVed, 28. 5. 2021 23:36)

original cialis com https://krocialis.com/ - how do you take cialis howard stern commercial cialis

geeahdfouptBtjObseto

(NanoSwa, 28. 5. 2021 19:12)

viagra cheap generic cialis https://ckacialis.com/ - mail order and cialis where to buy cialis in calgary safely

tadalafil troches hvdgeeahdfouptBtjObsety

(BbshNano, 22. 5. 2021 20:02)

mexican viagra brands https://loxviagra.com/ viagra half life

cialis paypal payment afhsdbcBrepleytzri

(Rebfoveva, 21. 5. 2021 9:20)

cialis las vegas https://rcialisgl.com/ canadien pharmacy no prescription cialis

cheap cialis generic online afhsdbcBreplempukz

(Rebfoveva, 15. 5. 2021 6:42)

cialis daily price https://rcialisgl.com/ generic cialis soft tabs

24 hour pharmacy walgreens dgsolbvfdBreplemysyp

(Lbsooveva, 14. 5. 2021 3:08)

buy cialis canada paypal https://ucialisdas.com/ best ed cialis pills

buy generic viagra online frbdcacldfouptBtjObseto

(JebgScoup, 9. 5. 2021 16:30)

family pharmacy https://pharmacylo.com/ best online canadian pharmacy

buy cialis toronto afhsdbcBreplejtfls

(Rebfoveva, 8. 5. 2021 3:08)

cialis in egypt https://rcialisgl.com/ - cialis super active buy brand cialis online

viagra apotek priser fcsogsaxzvofbldfouptBtjObsets

(AnooScoup, 7. 5. 2021 1:03)

viagra 24 uk https://llviagra.com/ - que pasa si tomo viagra sin necesitarla why is viagra not working anymore

costco pharmacy hours dgsolbvfdBreplexnfhh

(Lbsooveva, 6. 5. 2021 22:07)

generic for cialis https://ucialisdas.com/ cialis canada free trial

viagra cadinho fhwsbbolthdfouptBtjObsetw

(FmrfScoup, 6. 5. 2021 20:45)

cialis https://cialisee.com/ cheap cialis

costco mail order pharmacy afhdbcBrepleaqnbn

(Rfvboveva, 26. 4. 2021 22:31)

best price for cialis 20mg https://cileve.com/ cialis overnight

tadalafil sunrise hvgeeahdfouptBtjObsetn

(BbdfNano, 26. 4. 2021 14:28)

does viagra raise blood pressure https://gensitecil.com/ female viagra reviews

cialis 20 hvgeahdfouptBtjObsetu

(BrfgNano, 1. 4. 2021 7:39)

https://ljcialishe.com/ - canadian pharmacy online cialis https://cialisvja.com/ - viagra and cialis together https://viagraonlinejc.com/ - how to make natural viagra https://viagratx.com/ - viagra coupon walgreens https://buycialisxz.com/ - where to buy cialis online

XEvil will crash worldwide internet

(MashaADurn, 12. 12. 2017 19:15)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>