Jdi na obsah Jdi na menu
 


sv.Jiří

 

Žil ve 3. století, zemřel roku 303. Jiří (řecky Georgius) byl synem urozených rodičů, žijících v Kappadocii. Jeho otec zemřel mučednickou smrtí a matka se po jeho smrti odstěhovala do svého rodiště. Jiří se stal vojákem, ale zůstal přesto velmi zbožným. Protože byl velmi schopný, brzy ho povýšili na plukovníka v císařském vojsku.
         Podle legendy jednou přijel do města Silene v Lybii, kde měli velký močál nebo jezero. U něj se usadil velký drak, který otrávil celou zemi. Všichni obyvatelé města se shromáždili, aby ho zabili, ale když jej zblízka uviděli, prchali. Jednou za čas přicházel drak k městu a když na lidi dýchnul, otráveni zemřeli. Proto mu obyvatelé začali dávat každý den dvě ovce, aby více neškodil. Když už ovcí ubývalo, dávali mu jednoho muže a jednu ovci.
Nakonec král vyhlásil nařízení, že se losem určí někdo z dětí a mládeže, ať je chudý nebo urozený. Tak byly náhodně vybírány oběti, dokud los nepadl na královskou dceru. Král sliboval lidem zlato a stříbro, když nechají jeho dceru naživu, ale obyvatelé se rozhořčili :"Vy jste vyhlásil to nařízení, a naše děti jsou teď mrtvé, vaše dcera musí být také obětována, jinak podpálíme váš palác a vás s ním".
         Král se rozplakal a řekl dceři :"Nikdy neuvidím tvou svatbu." Poprosil obyvatele o 8 dní odkladu a ty mu byly přislíbeny. Pak král ustrojil svou dceru jako nevěstu a dal jí své požehnání, jakoby se vdávala. Odvedl ji k místu, kde drak žil, a odešel.
        Právě projížděl kolem svatý Jiří na koni a když uviděl dámu, ptal se jí, co zde sama dělá. Princezna odpověděla :"Jděte rychle pryč, mladý člověče, jinak také zahynete." A vypověděla mu všechno o tom, jak musí být dodána za potravu drakovi. Jiří jí na to řekl :"Nic se nebojte, já vám ve jménu Ježíše Krista pomohu." Ona však nesouhlasila a prosila ho :"Pro lásku Boží, jděte svou cestou a nechte mne tu mému osudu." Tak tam spolu mluvili, když se objevil drak.
         Jiří vytáhl meč, udělal na něm znamení kříže a směle vyrazil proti drakovi. Udeřil ho mečem (podle jiné verze oštěpem) a drak zraněný padl k zemi. Jiří zavolal služku, aby mu přinesla opasek a ten drakovi uvázal kolem krku. Drak se najednou choval mírně a nechal se služkou odvést do města. Když ho lidé viděli, prchali do hor a volali :"Běda ! Běda ! Nyní všichni zemřeme !" Svatý Jiří došel až k nim a pravil :"Ničeho se nebojte, věřte v Boha, Ježíše Krista a nechte se pokřtít, já pak zabiji draka." Král i všechny osoby se daly pokřtít. Jiří draka zabil úderem do hlavy a pak poručil, aby připravili čtyři dvojkolové kočáry s voly a odvezli draka z města ven.
         Ve městě bylo pokřtěno patnáct tisíc mužů, kromě žen a dětí. Král nechal postavit kostel, zasvěcený Panně Marii a Svatému Jiří, u nějž vytryskl pramen živé vody. Nemocní sem přicházeli a když se napili, uzdravili se. Král také nabídl Jiřímu velké množství peněz, ale Jiří to odmítl, a věnoval to chudým. Králi přikázal čtyři věci : udržovat kostely, ctít kněze, poslouchat pilně bohoslužby a mít soucit s chudými a ubohými. Nato políbil krále a odešel.
         Za vlády císaře Diokleciána bylo tak velké pronásledování křesťanů, že za jeden měsíc bylo umučeno i dvacet dva tisíc osob. Všichni z toho měli velkou hrůzu, opouštěli Boha a raději obětovali modlám. Když to viděl Svatý Jiří, prodal všechen majetek, rozdal ho chudým, oblékl hábit mnicha, šel do středu nevěřících a začal volat :"Všichni bohové pohanů a nevěřících jsou ďáblové, můj Bůh stvořil nebesa a je jediný Bůh !" Místodržící Dacián se ho ptal :"Co tě vede k tomu, že to tvrdíš ? A řekni nám, co umíš a jak se jmenuješ." Jiří odpověděl :"Jmenuji se Jiří, jsem rytíř z Kappadokie a opustil jsem všechno, aby mi dal Bůh nebe."
         Místodržící nechal Jiřího hrozně zmlátit holemi a železnými tyčemi a uvrhnout do vězení. Jiří utrpěl těžká zranění a už byly vidět i jeho vnitřnosti. Přesto nezemřel a v noci se mu zjevil Pán Ježíš s velkým světlem a utěšoval ho. Jiří se přestal bát a rány ho přestaly bolet.
         Když místodržící viděl, že nic nepořídí, pozval kouzelníka, aby smíchal víno se silným jedem, nechal nápoj zaříkávat a dal ho Jiřímu. Jiří nad pohárem udělal znamení kříže a vypil to, aniž by se mu něco stalo. Kouzelník připravil nápoj znovu ještě silnější a když to Jiřímu opět neuškodilo, vrhl se mu k nohám a prosil ho, aby z něj udělal také křesťana. Dacián za to zabil kouzelníka jedním úderem do hlavy. Jiřímu na hrdlo zavěsili těžký kámen a jeho tělo drásali velkým kolem, na němž byly připevněny hřeby. Pak ho přikázali uvrhnnout do vany plné rozpáleného vápna. Jiří však díky milosti našeho Pána ve vaně vypadal spokojeně a v klidu. Potom začal Dacián přemlouvat Jiřího milými slovy, ať se vrátí k římskému právu a obětuje bohům, ať opustí tuto hloupost a bude velmi povýšen. Jiří mu odpověděl :"Proč jsi mi to nenabídl už na začátku ? Já jsem připraven udělat to, co říkáš." Dacián byl velmi potěšen a svolal všechny obyvatele do chrámu, aby byli přítomni oběti, proti které Jiří nejprve tak bojoval. Byl kvůli tomu vyhlášen svátek pro celé město a opravdu všichni přišli, aby to uviděli.
         Když už byl Jiří na kolenou a všichni předpokládali, že bude uctívat modly, začal se modlit :"Bože, který jsi na nebesích, znič tento chrám i modly ke cti Tvého jména a k obrácení všech lidí." V tu chvíli sestoupil oheň z nebe a spálil chrám, modly i chrámové kněze, země se otevřela a popel spolkla. Pak byl Jiří předveden opět před Daciána a ten mu řekl: "Co jsi to způsobil, proč jsi lhal, že budeš obětovat modlám ?" Jiří odpověděl :" Ach, Pane, věřte tomu nebo ne, ale pojďte se mnou, a uvidíte, jak já budu obětovat." Dacián řekl :"Dobře jsem prohlédl tvůj podvod, ty chceš, aby mě země polkla, jako to udělala s chrámem a mými bohy." Jiří na to odpověděl :"Zbabělče, ty říkáš, jak ti tví bozi pomáhají, ale jak ti mohou pomoci, když nepomohli ani sobě ?" Dacián se hrozně rozčílil a pravil k manželce :" Já zemřu zlostí, pokud nepřemůžu tohoto muže." Manželka zvolala :"Ty ukrutný a zlý tyrane ! Nevidíš velkou moc křesťanů ? Já ti dobře říkala, abys jim nepůsobil škody kvůli jejich Bohu, který bojuje za ně. Věz, že já se stanu křesťankou." Dacián ji chtěl zastrašit, popadl ji za vlasy a krutě ji zbil. Ona volala na svatého Jiří :"Co se může stát, když nejsem pokřtěna ?"
         V odpověď ji Jiří požehnal a řekl jí :"Neboj se dcero, jsi pokřtěna svou krví." Ona začala nahlas chválit Pána a tak umíraje, odešla do nebe. (Podle jiné verze byla sťata spolu s Jiřím před branami města).
Na druhý den Dacián vynesl rozsudek, že má být Jiří vedený přes celé město a pak mu bude useknuta hlava. Před svou popravou prý Jiří prosil, aby každý, kdo se bude dovolávat jeho pomoci, dosáhl splnění své prosby. Jakmile svou modlitbu dořekl, z nebe se ozval hlas :"To po čem toužíš, ti bude uděleno." Jiří byl pak sťat před branou města Lyddy - Diospolis. Když šel Dacián k domovu, oheň z nebe spadl na něj a spálil ho i s jeho služebníky.
         Svatý Jiří byl ctěn zpočátku na Blízkém východě, v Egyptě a Etiopii, v Lyddě-Diospolis a v Sýrii. Později se kult rozšířil na Kypr, do Kappadokie (dnešního Turecka) a odtud do Ruska a na Balkán. Roku 896 přinesl biskup Hatto z Mohuče jeho hlavu do kláštera na ostrov Reichenau na Bodamském jezeře a v té době byl svatý Jiří velmi uctíván v Německu.
Je patronem :
        jízdních vojáků (kavalérie), lukostřelců, obrněných jednotek, průzkumníků, rytířů, vojáků, zvědů; agronomů, hospodářů, řezníků, rolníků, sedláků, sedlářů, zemědělců; Anglie, Libanonu, Litvy, Malty, Moskvy, Německa, Kanady, Palestiny, Řecka; malomocných, proti kožním nemocem, proti moru a epidemiím, proti lepře, proti oparu, proti syfilisu; za koně, za jezdce,
Atributy:
        Zobrazuje se jako mladý hezký rytíř v plné zbroji na bujném oři, jak kopím potírá lítou saň,před ním se svíjející. Toto vypodobnění je symbolické. Saň značí buď zlého ducha, odvěkého nepřítele lidstva, nebo pohanství.
Podle 1. a Legenda Aurea.

sv.Jiří

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

cialis professional 20 lowest price afhsdbcBreplerskyh

(ovevaloh, 29. 5. 2021 10:01)

online generic cialis https://rcialisgl.com/ - us pharmacy cialis how to get doctor to prescribe cialis

how much do pharmacy technicians make dgsolbvfdBreplecsjmi

(ovevaVed, 29. 5. 2021 6:06)

free cialis coupon https://krocialis.com/ - which is better cialis or levitra generic cialis 20mg

sbbolthdfouptBtjObsetu

(ScoupHtf, 29. 5. 2021 5:04)

active ingredient cialis https://cialishav.com/ - cialis how long before cialis international

gsaxzvofbldfouptBtjObsetn

(ScoupAni, 29. 5. 2021 1:15)

overnight canadian pharmacy https://pharmacyken.com/ - internet pharmacy manitoba online us pharmacy

tnoegfdfouptBtjObsetg

(anicTAsd, 25. 5. 2021 17:47)

cialis online aust https://cialisjla.com/ - free sample of cialis what color is cialis pill

viagra para mujeres en gotas fhwsbbolthdfouptBtjObsetg

(FmrfScoup, 15. 5. 2021 0:32)

price comparison viagra cialis levitra https://cialisee.com/ - buy cialis with paypal cialis cena

keystone pharmacy dgsolbvfdBrepleklrzn

(Lbsooveva, 14. 5. 2021 10:24)

overnight delivery cialis https://ucialisdas.com/ - cialis capsules canada cialis over the counter in spain

best price cialis afhsdbcBreplegxrri

(Rebfoveva, 13. 5. 2021 15:21)

order cialis india https://rcialisgl.com/ - cialis in malaysia cialis without prescription

aurochem tadalafil olgstnoegfdfouptBtjObsetj

(GtnbanicT, 10. 5. 2021 16:27)

viagra 25mg https://jokviagra.com/ - how much is a viagra pill cocaine and viagra

what happens if a healthy male takes viagra fcsogsaxzvofbldfouptBtjObsetf

(AnooScoup, 8. 5. 2021 0:50)

do you become dependent viagra https://llviagra.com/ syndrome de raynaud viagra

pharmacy development services dgsolbvfdBrepleetipj

(Lbsooveva, 7. 5. 2021 5:07)

cialis\' https://ucialisdas.com/ - geniric cialis super cialis best price

phd online fcsgsaxzvofbldfouptBtjObsetv

(AbdgScoup, 26. 4. 2021 22:32)

Prograf https://canadianeve21.com/ Atorlip-5

tadalafil daily dose hvgeeahdfouptBtjObsets

(BbdfNano, 25. 4. 2021 14:32)

new viagra commercial actress name https://gensitecil.com/ how long before sex do you take viagra

buy cialis generic olgsanvoegfdfouptBtjObsetk

(GrvanicT, 31. 3. 2021 20:43)

https://kloviagrli.com/ - india viagra https://vigedon.com/ - viagra cost https://llecialisjaw.com/ - buying cialis online safely https://jwcialislrt.com/ - what can i take to enhance cialis https://jecialisbn.com/ - cialis side effect

 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>