Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
 Pane, smiluj se nad námi!

   

Kriste uslyš nás!
Bože, náš nebeský Otče
Bože Synu, Vykupiteli světa
Bože, Duchu svatý
Bože, v Trojici jediný

Svatá Maria 
Svatá Boží Rodičko 
Svatá Panno panen 
Svatá Matko matek 
Svatý Josefe 

Zdislavo, matko svatého života 
Zdislavo, plná Ducha svatého 
Zdislavo, příklade dětské poslušnosti a ušlechtilého dospívání
Zdislavo, vzore mladých lidí 
Zdislavo, přímluvkyně snoubenců 
Zdislavo, věrná a milující manželko 
Zdislavo, obětavá a laskavá matko 
Zdislavo, denně posvěcující svou rodinu 
Zdislavo, štědrá pomocnice chudých a potřebných 
Zdislavo, obětavá ošetřovatelko nemocných 
Zdislavo, zastánkyně utlačovaných a ponižovaných 
Zdislavo, starostlivá osvoboditelko vězňů 
Zdislavo, pomocnice pronásledovaných 
Zdislavo, láskyplná hostitelko cizinců 
Zdislavo, horlivá spolupracovnice kněží 
Zdislavo, budovatelko chrámů a útulků pro nemocné 
Zdislavo, pokorného smýšlení a radostné sebekázně 
Zdislavo, proniknutá láskou ke Kristu a jeho Matce 
Zdislavo, s láskou rozjímající utrpení našeho Pána Ježíše 
Zdislavo, šiřitelko pravého pokoje a Kristova míru 
Zdislavo, vždy pohotová k sebezáporu a oběti 
Zdislavo, věrná dcero Církve 
Zdislavo, duchovní dcero svatého Otce Dominika 
Zdislavo, chloubo rodné Moravy 
Zdislavo, ochránkyně severních Čech 
Zdislavo, perlo české šlechty 
Zdislavo, slávo a ozdobo řádu Kazatelského 
Zdislavo, slávo a záštito města Jablonného 
Zdislavo, nebeská přímluvkyně národa Českého 
Zdislavo, blažená občanko Jeruzaléma nebeského 
Ochránkyně rodin, jejíž hrob Bůh stále vyznamenává mnohými milostmi a zázraky 

Beránku Boží - tys na sebe vzal hřích světa
Beránku Boží - tys na sebe vzal hřích světa
Beránku Boží - tys na sebe vzal hřích světa

Pros za nás, blažená Zdislavo

Kriste vyslyš nás!
Smiluj se nad námi
Smiluj se nad námi
Smiluj se nad námi
Smiluj se nad námi

Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás

Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás
Oroduj za nás

Odpusť nám, Pane
Vyslyš nás, Pane
Smiluj se nad námi

A za naše rodiny

Modlitba:
Bože, blahoslavené Zdislavě jsi dal milost, že se myslí stále povznášela k tobě a ustavičně o Tobě rozjímala a svědomitě pečovala o bližního. Na její přímluvu učiň, ať se i my horlivě snažíme o nadpřirozené hodnoty a projevujeme lásku dobrými skutky.
Skrze Krista, našeho Pána.                                                                                           Amen.

Pane, Tvá služebnice Zdislava osvědčovala lásku k tobě v každodenních starostech a v péči o svou rodinu i trpící bližní. Veď nás tak, abychom podle jejího příkladu i my využívali čas věrným plněním Tvé vůle.
Skrze Krista, našeho Pána.                                                                                           Amen.

Bože, tys naučil blahoslavenou Zdislavu kráčet cestou dokonalosti plněním úkolů manželského života a konání skutků lásky. Pomoz nám, aby její přímluvou se křesťanské rodiny stále obnovovaly a rozkvétaly svědectvím světlejších mravů.
Skrze Krista, našeho Pána.                                                                                           Amen.

 

sv.Zdislava

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Archiv

Kalendář
<< listopad / 2019 >>