Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mojžíš -starý zákon

 

Soubor:Michelangelo Mose 2007.jpg

Mojžíš

 

Mojžíš (hebr. מֹשֶׁה Moše, význam jména neznámý, patrně egyptského původu) je jednou z nejvýznamnějších postav dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, vykladač zákona, kterému je tradičně připisováno autorství Tóry. 5 knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium jsou také označovány jako 1.-5. Kniha Mojžíšova. Žil pravděpodobně okolo 13. století př. n. l.[1] a pocházel z kmene Levi, jeho bratrem by Árón, sestrou Mirjam.

Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byla pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků (paschy). Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

Nejznámější a také nejrozšířenější přesvědčení je, že faraon, na němž žádal Mojžíš propuštění svého lidu, byl Ramesse II. (19. dynastie, vládl v letech 1279-1213 př.n.l.). Ten ale není jediným kandidátem a je obtížné nějak vysledovat Mojžíše v kontextu známých dějin. Odhady určení Exodu se pohybují v rozmezí let 1648 př.n.l. (nástup 15. dynastie) až 1208 př.n.l. (pátý rok vlády syna Rameese II. Merenptaha).

Kromě toho, že Mojžíš vyvedl Izrael z egyptského otroctví, je významný především proto, že skrze něj dal Bůh Izraeli na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se Izrael stal Božím lidem. Zákony, které Izrael od Boha tehdy dostal, se všechny nacházejí (včetně vyprávění o těch událostech) v Tóře, čili Pentateuchu, kterému se říká také Pět knih Mojžíšových, neboť tradice jejich autorství připisuje právě Mojžíšovi. Proto se hovoří často o „Mojžíšově zákoně“. Mojžíš je pro Židovskou víru nepřekonatelný prorok a zákonodárce, vzor a model každého proroka.

I když Nový zákon z velké části chápe Ježíše Krista a jeho učení jako překonání (dovedení k dokonalosti, naplnění) Mojžíšova zákona (tak především sv. Pavel), některé spisy Nového zákona představují Ježíše jako nového, dokonalého Mojžíše a jeho učení jako nový Mojžíšův zákon či jeho naplnění, např. Evangelium podle Matouše.

 

   Přikázání

 

všichni víme že Mojžíš dostal 10 přikázání a také víme že Mojžíš viděl jediný Boha kromě těch kteří sou v nebi

 

tak si přikázaní staré řeknem

staré je jiné:

 

1.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2.Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

3.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

4.Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

5.Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

 

6.Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

 

7.Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš)

 

8.Nepokradeš.

 

 

 

 

9.Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

 

10.Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Soubor:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg

Mojžíš s deskami zákona (přikázáni)

 

 

Soubor:Decalogue parchment by Jekuthiel Sofer 1768.jpg

přikázaní

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

adhd test för vuxna

(adhd test för vuxna, 20. 2. 2021 17:51)


This piece of writing is truly a pleasant one it helps new internet people, who are wishing in favor of blogging. adhd test för vuxna inor.sewomenpriz.com/music/adhd-test-foer-vuxna.php

Как выиграть в казино Вулкан

(BUAWek, 20. 2. 2021 13:37)

https://casinoboh.com/igroku/novye-kazino-onlajn.html
https://casinoboh.com/reviews/dozen-spin-casino.html
https://casinoboh.com/casino-online-software.html
https://casinoboh.com/rss.html
https://casinoboh.com/blog/novyj-slot-ot-netent-hotline.html

holiday husbilar löddeköpinge

(holiday husbilar löddeköpinge, 20. 2. 2021 7:44)


Great web site you have here.. It's difficult to find good quality writing like yours nowadays. I honestly appreciate individuals like you! Take care!! holiday husbilar löddeköpinge comnu.sewomenpriz.com/beautiful-things/holiday-husbilar-loeddekoepinge.php

Карго Китай

(Williamjaw, 20. 2. 2021 2:35)

Китай груз
Предлагаем вам прямые оптовые поставки грузов из Китая. Вам не нужно посещать страну лично, мы все сделаем за вас!

Представители нашей компании https://chinex.su/ подберут по вашим требованиям и предпочтениям товар, далее доставят его вам под ключ.

Все процедуры по оформлению таможенных документов и непосредственно доставку мы берем на себя.

Наша компания оказывает следующие услуги:

подбираем оптовых поставщиков в Китае;
представляем любые интересы нашего клиента;
проводим все необходимые расчеты, связанные с приобретением грузов и доставкой их в Россию;
оформляем все таможенные документы;
производим доставку до двери покупателя.

Схема работы:

Специалисты выберут для вас поставщиков высококачественной сертифицированной продукции. Проанализируют соотношение цены и качества, выберут оптимальный вариант.

Все переговоры с китайскими поставщиками представители компании берут на себя. Оговаривают необходимые условия (цена поставки, сроки выполнения заказа, доставки), контролируют процесс доставки, качество продукции.

Представители запрашивают у поставщиков все необходимые документы, как гарант того, что контрагент надежный, работающий легально.

Перед закупкой товара изучаются все данные о поставщике, при необходимости запрашиваются образцы товаров. После рассмотрения экземпляров, производится заказ на оптовые закупки товара.

Если поставщик работает нелегально, если образцы товара ненадлежащего качества - представитель компании отказывается от сотрудничества с недобросовестным контрагентом, находит другого поставщика.

Расчет с поставщиками ведется согласно международным законам. Вариант расчета выбирается непосредственно клиентом. Оплата оформляется безопасно, с гарантиями доставки качественного груза.

Наши специалисты контролируют процесс прохождения таможни: заполняют необходимые декларации, следят, чтобы груз успешно пересек границу и благополучно отправился в Россию. Уплату различных таможенных сборов и государственных пошлин наша компания берет на себя.

Поставки оптом осуществляются как авиатранспортом, так и морским транспортом.


Преимущества Chinex https://chinex.su/


берем на себя поиск и закупку абсолютно любых грузов, необходимых для вашего бизнеса (оборудование, предметы интерьера, одежда, запчасти и прочее);
работаем как с мелким оптом, так и с крупными партиями оптовых закупок;
имеем собственные складские помещения, как в Китае, так и в Москве;
производим прямые поставки в Россию;
следим за соблюдением всех сроков, прописанных в договоре оптовых поставок грузов;
выбираем для вас только качественный сертифицированный товар;
гарантируем доставку груза в целости и сохранности.


Каждый наш клиент получает индивидуального представителя. Представитель владеет как русским, так и китайским языком. Он без проблем находит для вас надежного поставщика из Китая. Обговаривает все необходимые требования. Контролирует качество груза, соблюдает сроки доставки товара. Заполняет за вас таможенные декларации и прочие документы, оплачивает таможенный сбор. Контролирует доставку по России.

Наша компания гарантирует качественный сервис обслуживания и надежность сделки.

foundation för känslig hud

(foundation för känslig hud, 20. 2. 2021 0:20)


My brother suggested I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks! foundation för känslig hud reco.prizezwom.com/decorations/foundation-foer-kaenslig-hud.php

billig gps klocka

(billig gps klocka, 19. 2. 2021 11:37)


Hey there! This post couldn't be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing! billig gps klocka kund.sewomenpriz.com/sport/billig-gps-klocka.php

protein dagligt intag

(protein dagligt intag, 19. 2. 2021 4:05)


I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet smart so I'm not 100% certain. Any tips or advice would be greatly appreciated. Many thanks protein dagligt intag lindmo.prizezwom.com/skin-care/protein-dagligt-intag.php

varför kliar det på ryggen

(varför kliar det på ryggen, 18. 2. 2021 23:48)


It's a pity you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this outstanding blog! I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon! varför kliar det på ryggen speln.wommmewt.com/trends/varfoer-kliar-det-p-ryggen.php

blodtrycksmedicin biverkningar hosta

(blodtrycksmedicin biverkningar hosta, 18. 2. 2021 10:24)


It's going to be end of mine day, except before finish I am reading this enormous post to improve my experience. blodtrycksmedicin biverkningar hosta frowe.wommmewt.com/beautiful-things/blodtrycksmedicin-biverkningar-hosta.php

billiga visitkort online

(billiga visitkort online, 18. 2. 2021 7:23)


Yes! Finally something about
Definitely imagine that which you said. Your favourite reason seemed to be on the net the easiest factor to consider of. I say to you, I certainly get irked while people think about concerns that they plainly don't recognise about. You managed to hit the nail upon the top and outlined out the whole thing with no need side effect , other folks could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks billiga visitkort online hoyrh.prizezwom.com/advice-girlfriends/billiga-visitkort-online.php

din skönhet nässjö

(din skönhet nässjö, 17. 2. 2021 10:27)


Hi there, I check your new stuff like every week. Your writing style is witty, keep it up! din skönhet nässjö biosp.wommmewt.com/decorations/din-skoenhet-naessjoe.php

hotell havsbaden falkenberg

(hotell havsbaden falkenberg, 16. 2. 2021 23:34)


Hi, Neat post. There is a problem along with your website in web explorer, could check this? IE still is the market leader and a big section of other folks will pass over your wonderful writing because of this problem. hotell havsbaden falkenberg prese.wommmewt.com/delicious-dishes/hotell-havsbaden-falkenberg.php

protein vid viktminskning

(protein vid viktminskning, 16. 2. 2021 21:00)


Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your blog? My website is in the very same area of interest as yours and my users would really benefit from some of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Regards! protein vid viktminskning neyri.prizezwom.com/delicious-dishes/protein-vid-viktminskning.php

fungoral schampo i ansiktet

(fungoral schampo i ansiktet, 16. 2. 2021 11:24)


Magnificent items from you, man. I've be mindful your stuff previous to and you are simply too magnificent. I actually like what you have got here, certainly like what you're stating and the way in which by which you are saying it. You are making it enjoyable and you continue to take care of to stay it wise. I can't wait to read far more from you. That is really a tremendous site. fungoral schampo i ansiktet workj.sewomenpriz.com/relaxation/fungoral-schampo-i-ansiktet.php

omega 3 tillskott gravid

(omega 3 tillskott gravid, 15. 2. 2021 23:05)


Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this post i thought i could also create comment due to this good piece of writing. omega 3 tillskott gravid debo.prizezwom.com/for-women/omega-3-tillskott-gravid.php

laktosfri yoghurt kvarg

(laktosfri yoghurt kvarg, 15. 2. 2021 12:57)


I'm impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that's both equally educative and interesting, and let me tell you, you've hit the nail on the head. The problem is something that too few folks are speaking intelligently about. I'm very happy that I found this during my hunt for something regarding this. laktosfri yoghurt kvarg rise.sewomenpriz.com/skin-care/laktosfri-yoghurt-kvarg.php

lchf paleo recept

(lchf paleo recept, 15. 2. 2021 0:31)


Thanks for finally writing about > < Liked it! lchf paleo recept soti.sewomenpriz.com/news/lchf-paleo-recept.php

hard skin on side of foot

(hard skin on side of foot, 15. 2. 2021 0:18)


Hello all, here every one is sharing these familiarity, so it's good to read this weblog, and I used to visit this webpage every day. hard skin on side of foot flatm.prizezwom.com/skin-care/hard-skin-on-side-of-foot.php

inflammation höft träning

(inflammation höft träning, 14. 2. 2021 22:12)


Thanks to my father who shared with me concerning this website, this webpage is in fact awesome. inflammation höft träning siow.sewomenpriz.com/useful-tips/inflammation-hoeft-traening.php

klaffar i vener

(klaffar i vener, 14. 2. 2021 7:04)


I am regular reader, how are you everybody? This post posted at this website is actually pleasant. klaffar i vener landm.sewomenpriz.com/trends/klaffar-i-vener.php


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

následující » 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>