Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mojžíš -starý zákon

 

Soubor:Michelangelo Mose 2007.jpg

Mojžíš

 

Mojžíš (hebr. מֹשֶׁה Moše, význam jména neznámý, patrně egyptského původu) je jednou z nejvýznamnějších postav dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, vykladač zákona, kterému je tradičně připisováno autorství Tóry. 5 knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium jsou také označovány jako 1.-5. Kniha Mojžíšova. Žil pravděpodobně okolo 13. století př. n. l.[1] a pocházel z kmene Levi, jeho bratrem by Árón, sestrou Mirjam.

Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byla pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků (paschy). Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

Nejznámější a také nejrozšířenější přesvědčení je, že faraon, na němž žádal Mojžíš propuštění svého lidu, byl Ramesse II. (19. dynastie, vládl v letech 1279-1213 př.n.l.). Ten ale není jediným kandidátem a je obtížné nějak vysledovat Mojžíše v kontextu známých dějin. Odhady určení Exodu se pohybují v rozmezí let 1648 př.n.l. (nástup 15. dynastie) až 1208 př.n.l. (pátý rok vlády syna Rameese II. Merenptaha).

Kromě toho, že Mojžíš vyvedl Izrael z egyptského otroctví, je významný především proto, že skrze něj dal Bůh Izraeli na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se Izrael stal Božím lidem. Zákony, které Izrael od Boha tehdy dostal, se všechny nacházejí (včetně vyprávění o těch událostech) v Tóře, čili Pentateuchu, kterému se říká také Pět knih Mojžíšových, neboť tradice jejich autorství připisuje právě Mojžíšovi. Proto se hovoří často o „Mojžíšově zákoně“. Mojžíš je pro Židovskou víru nepřekonatelný prorok a zákonodárce, vzor a model každého proroka.

I když Nový zákon z velké části chápe Ježíše Krista a jeho učení jako překonání (dovedení k dokonalosti, naplnění) Mojžíšova zákona (tak především sv. Pavel), některé spisy Nového zákona představují Ježíše jako nového, dokonalého Mojžíše a jeho učení jako nový Mojžíšův zákon či jeho naplnění, např. Evangelium podle Matouše.

 

   Přikázání

 

všichni víme že Mojžíš dostal 10 přikázání a také víme že Mojžíš viděl jediný Boha kromě těch kteří sou v nebi

 

tak si přikázaní staré řeknem

staré je jiné:

 

1.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2.Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

3.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

4.Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

5.Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

 

6.Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

 

7.Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš)

 

8.Nepokradeš.

 

 

 

 

9.Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

 

10.Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Soubor:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg

Mojžíš s deskami zákona (přikázáni)

 

 

Soubor:Decalogue parchment by Jekuthiel Sofer 1768.jpg

přikázaní

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

helo and hi all

(IsacInsug, 22. 2. 2022 11:33)

I will know, I thank for the information.
dfgdlfg2131.32
https://howyoutoknowacxv.online/map.php

дженерики сиалиса

(Jefferycex, 22. 2. 2022 4:45)

В настоящее время на российском рынке помимо оригинального препарата силденафила появился дженерик «Эрексезил», производимый компанией ЗАО «Фармацевтический Завод...

https://forum.xn--b1adefomqane0jta.xn--p1ai/ Препараты для повышения потенции у мужчин
https://forum.xn--b1adefomqane0jta.xn--p1ai/sildenafil/ Силденафил
https://forum.xn--b1adefomqane0jta.xn--p1ai/viagra/ Виагра купить
https://forum.xn--b1adefomqane0jta.xn--p1ai/sealis/ Сиалис купить
https://forum.xn--b1adefomqane0jta.xn--p1ai/levitra/ Левитра купить
https://forum.xn--b1adefomqane0jta.xn--p1ai/other/ Пролонгаторы секса купить
https://forum.xn--b1adefomqane0jta.xn--p1ai/probniki/
https://forum.xn--b1adefomqane0jta.xn--p1ai/zhenskie-vozbuditeli/ Женские возбудители купить
https://forum.xn--b1adefomqane0jta.xn--p1ai/tadalafil/ Тадалафил купить
https://forum.xn--b1adefomqane0jta.xn--p1ai/vardenafil/ Варденафил купить
https://forum.xn--b1adefomqane0jta.xn--p1ai/dapoksetin/ Дапоксетин купить
https://forum.xn--b1adefomqane0jta.xn--p1ai/avanafil/ Аванафил купить
https://forum.xn--b1adefomqane0jta.xn--p1ai/udenafil/ Уденафил купить

best laptop

(AntonioBoome, 21. 2. 2022 4:28)

best laptop

https://geni.us/4MfUUk


best laptop 2022

https://geni.us/hfRVaQ

best laptop under 500

https://geni.us/svGJ

best laptop under 1000

https://geni.us/baRSYu5

can someone hack your CASH APP

(bellehiz, 17. 2. 2022 6:31)

https://jaywalkingguelph.weebly.com/


get free money on CASH APP
can someone hack your CASH APP account

2022 march updated!

best laptop

(AntonioBoome, 17. 2. 2022 3:01)

best laptop

https://geni.us/4MfUUk


best laptop 2022

https://geni.us/hfRVaQ

best laptop under 500

https://geni.us/svGJ

best laptop under 1000

https://geni.us/baRSYu5

Инновации, которые изменили грузоперевозки из Китая

(crins, 17. 2. 2022 2:47)

Рынок Китайской Народной Республике сегодня рекомендует крупный ассортимент современного вместе с тем привлекательного техоборудованья https://ved-line.ru которое целиком и полностью возможно считать именно как аналог гораздо дорогих из Европы и США. Лучший вариант, к примеру, в целях введение личного производственного бизнеса. Соответственно многие начинающие промышленники задаются вопросом, как именно привезти оборудование из Китайской Народной Республике.

Drinking This Japanese Tonic Prior To 10am Provided Me Unbelievable Outcomes

(JustinFus, 16. 2. 2022 14:59)

https://bit.ly/3en0Aov My Physician Could Not Believe Just How Much This Japanese Tonic Aided My Health

душевые ограждения без поддона

(Bogdananl, 16. 2. 2022 13:45)

Приветствую Вас друзья!
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Стоит задача грамотно и недорого организовать офисное помещение в короткий срок? Возникли трудности с планировкой? Предлагаем оптимальное решение — современные офисные перегородки на заказ, которые позволят офис разделить по отделам или предоставить каждому сотруднику личное рабочее пространство для спокойной, уединенной работы.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1vmrY5GSwVaOZLTTZYDu9eRJGb7VqrLSr/view?usp=sharing
От всей души Вам всех благ!

Агенты по таможенному оформлению во Владивостоке

(crins, 16. 2. 2022 11:34)

В настоящее время вполне трудно оценить то достоинство, которое предоставлено в экономике Российской Федерации такой стране как Китай. И это нисколько неудивительно, учитывая, прежде, границу с Китаем, во-вторых, преференциальные экономические отношения, так как ни для кого не секрет, что заказ товаров из Китая https://ved-line.ru является крайне нужной и популярной услугой. К примеру, на сегодняшний день российско-китайский товарооборот формируют в среднем сто-сто пятнадцать миллиардов долларов. Вот почему главная цель для Российской Федерации состоит в том, чтобы добавить и ясным значением и соответственно, реалистичными возможностями принятого министерством стран курса, зафиксированного на равенственное, а, первейшее, доверительное сотрудничество.

Discover Exactly How The Foods You're Eating Every Day Are Making Your Fat Cells SICK

(JesseCem, 16. 2. 2022 5:31)

https://bit.ly/3y8bt5A One of your body's primary fat-burning hormonal agents LOWERS when you go on a diet?

Research study has actually shown that this important hormone visit as long as 50% after simply 7 days of weight loss!

The most awful component is, the longer you attempt to diet plan, the even worse it obtains, which is why lots of "serial dieters" continuously struggle to keep the weight off (if they lose it at all ...).

The bright side is we're mosting likely to share the nutrition techniques to INCREASE your body's natural fat-burning hormones securely and normally! https://bit.ly/3y8bt5A

Discover Exactly How The Foods You're Eating Each Day Are Making Your Fat Cells SICK

(JesseCem, 16. 2. 2022 0:11)

https://bit.ly/3y8bt5A One of your body's major fat-burning hormonal agents REDUCES when you go on a diet plan?

Research has shown that this crucial hormone decreases by as high as 50% after just 7 days of diet programs!

The most awful part is, the longer you try to diet regimen, the worse it obtains, which is why lots of "serial dieters" regularly battle to keep the weight off (if they lose it in all ...).

The good news is we're mosting likely to share the nourishment tricks to RAISE your body's natural fat-burning hormonal agents safely as well as naturally! https://bit.ly/3y8bt5A

Good girl

(Fal, 15. 2. 2022 5:01)

Hello, I'm good girl and looking for good man. If you are interested, I'll send my photo. Thank's https://tinyurl.com/y8jjhn6q

order Cialis Original 40mg online shop fast delivery

(VavainnaNup, 9. 2. 2022 15:01)

https://strollerflag.store/77728-can-you-get-a-finasteride-prescription-online/
https://aquercetta.com/34713-order-loxapine-5-mg-tablets/
https://aidomaggiore.com/13295-rebetol-40-mg-purchases.html
https://graveyard100.com/03986-online-viagra-sales-south-africa/

заправка картридж hp 1018

(Marinahwq, 8. 2. 2022 20:08)

Доброго времени суток дамы и господа!
https://drive.google.com/file/d/1rKNVebGkEu2OiZTudEEmA6LCkebSN5Hj/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию сервис оргтехники и продажу расходников для дома и офиса.Наша организация «КОПИМЕДИАГРУПП» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ В МИНСКЕ.Заправляем все типы картриджей лазерных принтеров и МФУ.Ремонт принтеров и обслуживание офисной техники.Продажа картриджей собственного производства.
Работаем на рынке более 10 лет. Более 1000 организаций воспользовались нашими услугами!Заправляем картриджи на выезде у Заказчика, так и в нашем Сервисном Центре (выезд курьера от 5 картриджей в обе стороны - бесплатно. На время заправки оставляем подменные картриджи, чтобы ваша работа не останавливалась);Не экономим на качестве, используем расходные материалы высокого качества, ведущих мировых производителей Imex, Tomoegawa, Mitsubishi (Япония), StaticControl (США) и др.;Наличный и безналичный расчет. Оплата по факту выполненной работы. Гибкие условия оплаты, отсрочка платежа;
Гарантия на выполненные работы. Средний срок выполнения работ - 1 раб. день;Бесплатная консультация по обслуживанию и работе с офисной техникой, приобретению офисной техники и расходных материалов к ней;

Когда вы относитесь к щепетильным клиентам

(Robertrelry, 8. 2. 2022 17:48)

Ежели вы относитесь к щепетильным клиентам, цените порядочность, беспорочность, разумные цены, виновный подход к делу, то услуги компании Автопрокат М4 , которая гордится достигнутым успехом и заслуженной репутацией надежного делового партнера, будут подобно нельзя кстати.
https://www.volzsky.ru/press-relize.php?id=14178
https://novation-nn.ru/особенности-аренды-автомобиля-без-во/
https://addcatalogs.manyweb.ru/review/xn----4-5cdabomi0fers9a.xn--p1ai.html
https://lifeposi.ru/arenda-avto-v-voronezhe-kak-zakazat-uslugu-i-ee-osnovnye-preimushhestva-25002/
https://vesti42.ru/reklama/plyusy-arendy-avtomobilej-v-kakoj-situaczii-obratitsya-za-uslugoj/

cheap Seroquel 50 mg purchase

(VavainnaNup, 8. 2. 2022 2:20)

https://ivoryresidencesdavao.store/01858-maxalt-cost-per-pill/
https://lenahovsepyan.com/36927-clindamycin-phosp-1-lotion-coupon/
https://woodfenceanddeckstaining.store/27729-doxycycline-10mg-price.html
https://amadora-magie.store/34713-tinidazole-300-mg-purchase-price/
https://amadora-magie.com/02140-buy-good-progesterone-cream.html
https://nampabaseballclub.store/85446-calcium-acetate-cost/
https://odessa-chor.com/96106-hydroxyzine-hcl-50-mg-tablets.html
https://tech133.store/57921-nizoral-price-in-india.html

modet på 1900 talet

(modet på 1900 talet, 7. 2. 2022 18:48)


That is a very good tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very precise information… Many thanks for sharing this one. A must read post! modet på 1900 talet boisi.teswomango.com/map3.php

purchase cheap Amaryl 4 mg online store fast delivery

(VavainnaNup, 6. 2. 2022 12:01)

https://chicagoblogmap.store/84425-order-elavil-25-mg-weight-gain/
https://schaakclubheerlen.online/39108-where-to-buy-plan-b-edmonton/
https://i-mediaplus.com/24287-plan-b-price-prediction/
https://marcsfitnessservices.com/00831-buy-indomethacin-75-mg-price/
https://svobodnablogaria.com/96912-acyclovir-5-ointment-cost/
https://kuntep.store/24487-decadron-buy-online/
https://gid4u.com/45804-neoclarityn-tablets.html

стеклянные двери для душа минск

(Bogdancez, 4. 2. 2022 6:10)

Доброго времени суток господа!
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.На сегодняшний день межкомнатные двери из стекла быстро набирают популярность и спрос у покупателей. Причина этого понятна, ведь стеклянные двери защищают от посторонних глаз и звуков, а также пропускают свет, визуально расширяют пространство помещения и отлично вписываются в любой интерьер, который может быть выполнен как в классическом варианте, так и в стиле модерн или хай-тек.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1vmrY5GSwVaOZLTTZYDu9eRJGb7VqrLSr/view?usp=sharing
Увидимся!

kom af med væske i kroppen

(kom af med væske i kroppen, 2. 2. 2022 11:08)


We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable info to work on. You've done a formidable job and our whole community will be thankful to you. kom af med væske i kroppen more.teswomango.com/map8.php


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

následující » 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>