Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mojžíš -starý zákon

 

Soubor:Michelangelo Mose 2007.jpg

Mojžíš

 

Mojžíš (hebr. מֹשֶׁה Moše, význam jména neznámý, patrně egyptského původu) je jednou z nejvýznamnějších postav dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, vykladač zákona, kterému je tradičně připisováno autorství Tóry. 5 knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium jsou také označovány jako 1.-5. Kniha Mojžíšova. Žil pravděpodobně okolo 13. století př. n. l.[1] a pocházel z kmene Levi, jeho bratrem by Árón, sestrou Mirjam.

Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byla pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků (paschy). Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

Nejznámější a také nejrozšířenější přesvědčení je, že faraon, na němž žádal Mojžíš propuštění svého lidu, byl Ramesse II. (19. dynastie, vládl v letech 1279-1213 př.n.l.). Ten ale není jediným kandidátem a je obtížné nějak vysledovat Mojžíše v kontextu známých dějin. Odhady určení Exodu se pohybují v rozmezí let 1648 př.n.l. (nástup 15. dynastie) až 1208 př.n.l. (pátý rok vlády syna Rameese II. Merenptaha).

Kromě toho, že Mojžíš vyvedl Izrael z egyptského otroctví, je významný především proto, že skrze něj dal Bůh Izraeli na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se Izrael stal Božím lidem. Zákony, které Izrael od Boha tehdy dostal, se všechny nacházejí (včetně vyprávění o těch událostech) v Tóře, čili Pentateuchu, kterému se říká také Pět knih Mojžíšových, neboť tradice jejich autorství připisuje právě Mojžíšovi. Proto se hovoří často o „Mojžíšově zákoně“. Mojžíš je pro Židovskou víru nepřekonatelný prorok a zákonodárce, vzor a model každého proroka.

I když Nový zákon z velké části chápe Ježíše Krista a jeho učení jako překonání (dovedení k dokonalosti, naplnění) Mojžíšova zákona (tak především sv. Pavel), některé spisy Nového zákona představují Ježíše jako nového, dokonalého Mojžíše a jeho učení jako nový Mojžíšův zákon či jeho naplnění, např. Evangelium podle Matouše.

 

   Přikázání

 

všichni víme že Mojžíš dostal 10 přikázání a také víme že Mojžíš viděl jediný Boha kromě těch kteří sou v nebi

 

tak si přikázaní staré řeknem

staré je jiné:

 

1.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2.Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

3.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

4.Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

5.Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

 

6.Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

 

7.Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš)

 

8.Nepokradeš.

 

 

 

 

9.Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

 

10.Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Soubor:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg

Mojžíš s deskami zákona (přikázáni)

 

 

Soubor:Decalogue parchment by Jekuthiel Sofer 1768.jpg

přikázaní

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Nice site

(Ronaldabunk, 24. 4. 2022 9:39)

Nice site I'm glad I found it
https://landing1-eduard-kalugin.6e7oz.landing.myjino.ru/

стол стеклянный раздвижной купить в минске

(Bogdanhrd, 24. 4. 2022 8:55)

Добрый день товарищи!
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1dvAKJyEOOME6UOwkqlaXD570mM28fJWy/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Хозяева квартир, загородных домов, коттеджей, а также офисных и торговых помещений для обустройства проемов все чаще выбирают двери из закаленного стекла. Такой материал неспроста стал популярен. По прочности и звукоизоляции стекло не уступает деревянным полотнам, а по износостойкости в разы превосходит другие классические материалы. Кроме всех плюсов технических характеристик, стекло является наиболее декоративным материалом и в ближайшее время точно не выйдет из моды.
Увидимся!

婚禮錄影

(BillyClile, 23. 4. 2022 8:50)


The Most Special Moments In One's Life
A wedding is one of the most special moments in one's life. Now you can capture the moments and keep them alive for years with a wedding video. In order to make the best。, the most important thing is the selection of a wedding videographer. With large numbers of videographers in the market, it might be a bit confusing in selecting the best one. Here, you will come across some useful suggestions that will help you choose the best videographer for your special day. We are now introducing S+ studio from Taiwan in the Asia region. In Taiwan, traditional and romantic elements are all over in the weddings. S+ studio has unique ways to merge these two elements and creates a whole new wedding video

look at this website Kevinrer

(Kevinrer, 22. 4. 2022 13:39)


thank a lot for your site it assists a lot. https://webofgeeks.com/nl/dropbox-vs-google-drive-welke-moet-je-gebruiken/

Купить диплом

(MatthewDew, 22. 4. 2022 8:47)

Купить корочку на найте об окончании колледжа в Благовещенск по специальсности Хлорщик c гарантией.
https://asino.diplomtop.org/

venta de sildenafil sin receta

(sildenafil de 25 mg precio, 21. 4. 2022 19:54)

Su intención no es darle un consejo médico sobre enfermedades tratamientos. https://profesornativoingles.com/community/profile/comprar-viagra-pfizer/

Hello

(Joshuafuh, 21. 4. 2022 19:46)

Visit my site: https://leadersdesens.com

lowest price Kevinrer

(Kevinrer, 21. 4. 2022 16:03)


Appreciate it! This a astonishing webpage! https://webofgeeks.com/ro/restaurarea-partitiei-sterse-anularea-comenzii-undo-diskpart-clean-command/

source Kevinrer

(Kevinrer, 21. 4. 2022 0:13)


Really helpful look forth to returning. https://webofgeeks.com/da/windows-store-cache-kan-vaere-beskadiget-windows-10/

Darmowe Portale Randkowe 2022

(bellehiz, 20. 4. 2022 13:37)

https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1wisHPxHNZnww8y9RIoitC5hPY_Hne7o6&usp=sharing


Randki Katowice
Tinder Randki

sources tell me Kevinrer

(Kevinrer, 19. 4. 2022 20:02)


Incredibly user friendly site. Great info available on couple of clicks on. https://webofgeeks.com/thewatchseries-alternativen-kostenlose-filme-tv-sendungen/

Nicest Roblox Neighbourhood

(Dexoncloma, 19. 4. 2022 4:16)

Get best roblox exploits
https://www.youtube.com/channel/UCUuhK-CXNbVszVcTMB4lLXA

husly

(Thomashusly, 18. 4. 2022 14:31)

I'm new to this forum, what should I do to be helpful?
https://www.google.com/travel/trips/s/UgwT1l6MMOYLCMftemB4AaABLKgBiKHkBA

Best website promotion services

(NonellNearI, 18. 4. 2022 12:44)

I share with you professional website promotion services. The best price, the work is done within a few days. More than 1500 backlinks are created. Money back guarantee. A professional works through the kwork exchange https://kwork.com.
Here is the link https://kwork.com/offpageseo/13467403/professional-website-promotion-1500-good-back-links

заказать лекарство от эпилепсии из китая

(Everettnen, 18. 4. 2022 1:18)

Официальный сайт Государственного Военного госпиталя Китая.
Первый государственный военный госпиталь в Китае, получивший лицензию на прием иностранных граждан. Профессиональный коллектив которого проводит лечение пациентов и обучение иностранных студентов для прохождения интернатуры и клинической ординатуры. Китайские врачи работают с больными, страдающими от различных тяжелых и хронических заболеваний. В знак признания выдающегося результатов в области обслуживания международных пациентов с 1947 года китайское правительство наградило госпиталь званием «Международный госпиталь Далянь Красного Креста» в июне 2015. В июле 2016 года, был получен особый статус — «Международный госпиталь традиционной китайской медицины Красного Креста ». В 2021 году, во время пандемии короновируса, госпиталь начал провдить программы удаленного лечения, с помощью видео консультации с профессорами и отправки китайских лекарств пациентам почтой.
Рекомендации и назначение плана удаленного лечения для иностранных пациентов составляются индивидуально и бесплатно.
RHzs43hgndIpuiSy

My Take pleasure in Purlieus

(Akatsuki007unjup, 17. 4. 2022 3:15)

free porn

https://thepornarea.com/videos/697413/sexy-wife-gets-fucked-in-the-kitchen/
https://thepornarea.com/videos/866395/pinay-step-daughter-sinibak-ng-step-dad-habang-quarantine-pinay-viral-sex-video-scandal/
https://thepornarea.com/videos/717030/kelsey-obsession-treats-her-pussy-with-a-tiny-toy/
https://thepornarea.com/videos/632017/white-man-pays-my-18-y-o-wife-to-suck-his-cock/
https://thepornarea.com/videos/689697/selahs-pussy-get-pounded-by-power-tools/

You My Love Porn
As it turns visible, chic times have got nothing on the past. Obscenity existed long in the presence of video or even photography, and multitudinous researchers regard as phylogeny predisposed humans as a service to visual arousal (It's a lot easier to pass on your genes if the range of vision of other in a state of nature humans turns you on, after all). Whichever behaviour pattern you slice it, the contrariety of lewd materials throughout narration suggests that generous beings have many times been interested in images of sex. Lots and lots of sex.

Assay, de jure a fling

(Anthonyawawn, 15. 4. 2022 12:11)


mp4 xxx porn videos https://www.loseskakeados.com/post/seductive-brown-haired-bitch-debbie-white-gets-huge-facial-80290


deep web porn porn videos https://www.dichvuketoanhn.net/post/slutty-sorority-dare-12388


surprise cum load porn videos https://www.miniaturaitaliana.com/post/fingering-her-tight-asshole-and-her-hairy-spreading-jap-pussy-58293


yiy xvide9s porn videos https://www.34400.net/post/hot-stranded-british-teen-expertly-sucks-cock-50667


sabine wren star wars rebels porn videos https://www.elephant-man.net/post/katy-parker-and-valentina-valenti-having-fun-in-the-classroom-11901


akira18 com porn videos https://www.anppcanug.org/post/girl-on-girl-interaction-10366


www sex pulse tv porn videos https://www.skullbanger.net/post/those-tits-are-about-to-burst--50737


sex photo 2018 porn videos https://www.achildscloset.com/post/busty-buffy-intense-fuck-87944


group sex blue film porn videos https://www.rilcoincrypto.org/post/russian-acrobat-alena-ruzanova-needs-her-stepbrother-s-help-54656


collage sex school porn videos https://www.wishmeme.com/post/stacked-bbw-slut-fucks-a-pool-shark-10241

teluk persia dan sejarahnya

(BillyClile, 14. 4. 2022 23:00)


teluk persia dan sejarahnya

гидра onion

(Jamesmaf, 11. 4. 2022 23:02)

Dominikani a ministranti - Mojzis-stary zakon
-
Hydra onion - инновационный анонимный рынок, работающий посредством закладок моментальных магазинов, доступных в любом месте России и ближнего СНГ. Площадка Hydra onion с развитой инфраструкторой торговли и отличными продавцами и услугами. Каждому человеку стоит посетить данный сайт https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com и найти для себя, что-нибудь новое и полезное. Быстрое пополнение баланса, встроенный обмен, различные способы оплаты, а также анонимность переводов. Самая защищенная площадка. Обеспечивает максимальный уровень защиты и анонимности. Устройте себе феерию удовольствия и прекрасного настроения.hydra адрес

nocleg augustow

(TriShunkehouh, 11. 4. 2022 15:59)

<a href="https://www.pokojeiaugustow.online">https://www.pokojeiaugustow.online</a href> pokoje w Augustowie
stx21


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

následující » 

 


Archiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>