Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mojžíš -starý zákon

 

Soubor:Michelangelo Mose 2007.jpg

Mojžíš

 

Mojžíš (hebr. מֹשֶׁה Moše, význam jména neznámý, patrně egyptského původu) je jednou z nejvýznamnějších postav dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, vykladač zákona, kterému je tradičně připisováno autorství Tóry. 5 knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium jsou také označovány jako 1.-5. Kniha Mojžíšova. Žil pravděpodobně okolo 13. století př. n. l.[1] a pocházel z kmene Levi, jeho bratrem by Árón, sestrou Mirjam.

Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byla pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků (paschy). Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

Nejznámější a také nejrozšířenější přesvědčení je, že faraon, na němž žádal Mojžíš propuštění svého lidu, byl Ramesse II. (19. dynastie, vládl v letech 1279-1213 př.n.l.). Ten ale není jediným kandidátem a je obtížné nějak vysledovat Mojžíše v kontextu známých dějin. Odhady určení Exodu se pohybují v rozmezí let 1648 př.n.l. (nástup 15. dynastie) až 1208 př.n.l. (pátý rok vlády syna Rameese II. Merenptaha).

Kromě toho, že Mojžíš vyvedl Izrael z egyptského otroctví, je významný především proto, že skrze něj dal Bůh Izraeli na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se Izrael stal Božím lidem. Zákony, které Izrael od Boha tehdy dostal, se všechny nacházejí (včetně vyprávění o těch událostech) v Tóře, čili Pentateuchu, kterému se říká také Pět knih Mojžíšových, neboť tradice jejich autorství připisuje právě Mojžíšovi. Proto se hovoří často o „Mojžíšově zákoně“. Mojžíš je pro Židovskou víru nepřekonatelný prorok a zákonodárce, vzor a model každého proroka.

I když Nový zákon z velké části chápe Ježíše Krista a jeho učení jako překonání (dovedení k dokonalosti, naplnění) Mojžíšova zákona (tak především sv. Pavel), některé spisy Nového zákona představují Ježíše jako nového, dokonalého Mojžíše a jeho učení jako nový Mojžíšův zákon či jeho naplnění, např. Evangelium podle Matouše.

 

   Přikázání

 

všichni víme že Mojžíš dostal 10 přikázání a také víme že Mojžíš viděl jediný Boha kromě těch kteří sou v nebi

 

tak si přikázaní staré řeknem

staré je jiné:

 

1.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2.Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

3.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

4.Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

5.Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

 

6.Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

 

7.Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš)

 

8.Nepokradeš.

 

 

 

 

9.Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

 

10.Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Soubor:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg

Mojžíš s deskami zákona (přikázáni)

 

 

Soubor:Decalogue parchment by Jekuthiel Sofer 1768.jpg

přikázaní

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

какая скважина для воды лучше

(Andreasrly, 15. 5. 2021 3:06)

Добрый день дамы и господа!Есть такой замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. https://drive.google.com/file/d/1Y0zYtrRCia9jfU-BH3WPIbhph6HvwDRl/view?usp=sharing Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Заказывайте скважину для воды в АКВАБУРсервис – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Итак, вам нужна собственная скважина и вы решаете самостоятельно обеспечивать себя чистой водой — на своем загородном участке или на промышленном объекте в Минской области. Поздравляем с первым шагом. Но до того как мы приступим к бурению вашей скважины, вам предстоит сделать еще один выбор — решить, какая скважина у вас будет. Выбрать предстоит из двух вариантов: шнековая (до 35-40м) или артезианская (от 40м). Артезианская скважина бурится роторным способом. Этот способ бурения дороже уже по той причине, что сама скважина глубже. Цены на прохождение одного погонного метра при бурении артезианской или фильтровой скважины существенно не отличаются, однако за счет глубины конечная цена на роторное бурение выше.
Увидимся!

Army of the Dead Trailer, Review, Full Movie MultiLanguage

(NelsonHig, 14. 5. 2021 20:35)

Army of the Dead Watch Movie Online English / ML
https://www.bitchute.com/video/CH0vJK0dO2md/
https://www.deviantart.com/konstantinnadejdin86/art/Army-of-the-Dead-stream-movie-online-2021-full-879398981
https://armyofthedeadfullfree.medium.com/watch-army-of-the-dead-2021-online-movie-full-english-ml-35c3ccba5869
https://armyofthedeadfullfree.tumblr.com/post/651083377533943808/watch-army-of-the-dead-full-free
https://www.getrevue.co/profile/ArmyoftheDeadfreefull
https://opoyi.com/iUtC6FCBbBcv
EL EJÉRCITO DE LOS MUERTOS VER GRATIS PELÍCULA ONLINE
https://www.bitchute.com/video/Gag2k6wn9YGo/
https://www.deviantart.com/cornelcoscodan/art/El-Ejercito-de-los-muertos-pelicula-ver-online-879378766
https://elejercitodelosmuertosonline.medium.com/hd-el-ej%C3%A9rcito-de-los-muertos-2021-ver-p-e-l-i-c-u-l-a-online-gratis-espa%C3%B1ol-latino-24e8df883df5
https://elejercitodelosmuertosver.tumblr.com/
https://www.getrevue.co/profile/ElEjercitodelosmuertosonline
https://opoyi.com/the-army-of-the-dead-ver-pelicula-online-completa-download-free
EXÉRCITO DOS MORTOS ASSISTIR FILME ONLINE GRÁTIS PORTUGUÊS
https://www.bitchute.com/video/6jVhxqmzr8qY/
https://www.deviantart.com/pomnsvirid/art/Exercito-dos-Mortos-assistir-filme-online-completa-879380211
https://exercitodosmortosfilmeonline.medium.com/hd-ex%C3%A9rcito-dos-mortos-2021-ver-hd-f-i-l-m-e-online-gratis-portugu%C3%AAs-3143480a2b8d
https://exercitodosmortosonline.tumblr.com/
https://www.getrevue.co/profile/ExercitodosMortosFilmeOnline
https://www.geogebra.org/m/fsuca9g6
https://opoyi.com/tA9FpKHWZy3h
ARMY OF THE DEAD STREAMING FILM FRANÇAIS
https://www.bitchute.com/video/QFqsHprlsy5f/
https://www.deviantart.com/maksimdektyarenkovv/art/Army-of-the-Dead-Film-Streaming-VF-2021-Regarder-879383103
https://armyofthedead.medium.com/hd-army-of-the-dead-2021-streaming-f-i-l-m-complet-online-gratuit-vf-fran%C3%A7ais-bec7a2a66574
https://armyofthedeadstreamingvf.tumblr.com/
https://www.getrevue.co/profile/ArmyoftheDeadStreamingVFFilm
https://www.geogebra.org/m/sqzswhkg
https://opoyi.com/french/army-of-the-dead-streaming-film-franais-2021-complet-vf
ARMY OF THE DEAD FILM STREAMING COMPLETO ITALIANO
https://www.bitchute.com/video/jmpJHuBAmy8W/
https://www.deviantart.com/alexvolodin1981vi/art/Army-of-the-Dead-film-streaming-ita-completo-2021-879385217
https://armyofthedeadstreamingita.medium.com/streaming-ita-army-of-the-dead-hd-f-i-l-m-completo-online-gratis-g-u-a-r-d-a-r-e-italiano-f7fbc195d728
https://armyofthedeadstreamingita.tumblr.com/
https://www.getrevue.co/profile/ArmyoftheDeadstreamingita
https://www.geogebra.org/m/dukppcr5
https://opoyi.com/O2Plqvv5lUe4
ARMY OF THE DEAD FILM ONLINE GANZER DEUTSCH STREAM
https://www.bitchute.com/video/UKcIMpmqviwJ/
https://www.deviantart.com/denisshmelev8/art/Army-of-the-Dead-Stream-Deutsch-Film-Ganzer-Online-879391829
https://armyofthedeadstreamdeutsch.medium.com/stream-hd-army-of-the-dead-2021-f-i-l-m-deutsch-online-kostenlose-komplett-f315fb939c26
https://armyofthedeadstream.tumblr.com/
https://www.getrevue.co/profile/ArmyoftheDeadFilmStream
https://www.geogebra.org/m/a4pndajd

Baycip fdvaefbfbldfouptBtjObsetr

(LebnScoup, 14. 5. 2021 4:41)

Forzest https://xlnpharmacy.com/ Clozaril

News

(News, 13. 5. 2021 8:47)


Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Bless you News stonic.sewomabest.com/news/

hawthorne pharmacy dgsolbvfdBrepleghixn

(Lbsooveva, 12. 5. 2021 17:05)

cialis dosage https://ucialisdas.com/ us cialis online pharmacy

skugga i photoshop

(skugga i photoshop, 12. 5. 2021 15:42)


This information is worth everyone's attention. Where can I find out more? skugga i photoshop flybal.wommintpri.com/map2.php

europe cialis afhsdbcBrepleapbuv

(Rebfoveva, 12. 5. 2021 11:06)

price of cialis at walgreens https://rcialisgl.com/ - cialis professional online cialis

buy brand cialis 20 mg afhsdbcBreplefqusl

(Rebfoveva, 11. 5. 2021 20:57)

purchase cialis in montreal https://rcialisgl.com/ can you buy cialis with no prescription

generic tadalafil tablets olgstnoegfdfouptBtjObsetv

(GtnbanicT, 11. 5. 2021 18:57)

plant viagra https://jokviagra.com/ - legal viagra viagra definition

safeway pharmacy near me dgsolbvfdBreplescafw

(Lbsooveva, 11. 5. 2021 7:53)

cialis 20 https://ucialisdas.com/ - free shipping for cialis from india cialis paypal canada

Music

(Music, 10. 5. 2021 14:25)


Great web site you've got here.. It's difficult to find good quality writing like yours nowadays. I seriously appreciate individuals like you! Take care!! Music nighl.sewomabest.com/music/

Advice girlfriends

(Advice girlfriends, 10. 5. 2021 2:27)


After I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. Is there a way you are able to remove me from that service? Thanks a lot! Advice girlfriends rattde.prizsewoman.com/advice-girlfriends/

Sport

(Sport, 9. 5. 2021 14:31)


We're a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website offered us with helpful information to work on. You've performed a formidable activity and our whole community will probably be grateful to you. Sport conha.prizsewoman.com/sport/

viagra e succo pompelmo fcsogsaxzvofbldfouptBtjObsett

(AnooScoup, 9. 5. 2021 13:23)

funcionalidad del viagra https://llviagra.com/ compra viagra en mexico

tadalafil medication olgstnoegfdfouptBtjObsetg

(GtnbanicT, 9. 5. 2021 12:08)

reddit viagra https://jokviagra.com/ viagra from canada

watkins pharmacy dgsolbvfdBreplesruiq

(Lbsooveva, 9. 5. 2021 2:26)

online cialis australia https://ucialisdas.com/ cialis

Advice girlfriends

(Advice girlfriends, 8. 5. 2021 21:47)


I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Studying this info So i am satisfied to express that I've a very just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I so much unquestionably will make sure to do not put out of your mind this site and give it a glance regularly. Advice girlfriends lecre.teswomango.com/advice-girlfriends/

blue sky tadalafil reviews hvdgeeahdfouptBtjObsetz

(BbshNano, 8. 5. 2021 21:13)

buy cheap viagra https://loxviagra.com/ can you snort viagra

cialisВ® online afhsdbcBreplefxigm

(Rebfoveva, 8. 5. 2021 12:02)

cialis overnight https://rcialisgl.com/ - where to buy cialis from canada cialis 20 mg from canada

Delicious dishes

(Delicious dishes, 8. 5. 2021 9:29)


My spouse and I stumbled over here by a different web page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking at your web page again. Delicious dishes dide.prizsewoman.com/delicious-dishes/


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

následující » 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>