Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mojžíš -starý zákon

 

Soubor:Michelangelo Mose 2007.jpg

Mojžíš

 

Mojžíš (hebr. מֹשֶׁה Moše, význam jména neznámý, patrně egyptského původu) je jednou z nejvýznamnějších postav dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, vykladač zákona, kterému je tradičně připisováno autorství Tóry. 5 knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium jsou také označovány jako 1.-5. Kniha Mojžíšova. Žil pravděpodobně okolo 13. století př. n. l.[1] a pocházel z kmene Levi, jeho bratrem by Árón, sestrou Mirjam.

Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byla pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků (paschy). Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

Nejznámější a také nejrozšířenější přesvědčení je, že faraon, na němž žádal Mojžíš propuštění svého lidu, byl Ramesse II. (19. dynastie, vládl v letech 1279-1213 př.n.l.). Ten ale není jediným kandidátem a je obtížné nějak vysledovat Mojžíše v kontextu známých dějin. Odhady určení Exodu se pohybují v rozmezí let 1648 př.n.l. (nástup 15. dynastie) až 1208 př.n.l. (pátý rok vlády syna Rameese II. Merenptaha).

Kromě toho, že Mojžíš vyvedl Izrael z egyptského otroctví, je významný především proto, že skrze něj dal Bůh Izraeli na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se Izrael stal Božím lidem. Zákony, které Izrael od Boha tehdy dostal, se všechny nacházejí (včetně vyprávění o těch událostech) v Tóře, čili Pentateuchu, kterému se říká také Pět knih Mojžíšových, neboť tradice jejich autorství připisuje právě Mojžíšovi. Proto se hovoří často o „Mojžíšově zákoně“. Mojžíš je pro Židovskou víru nepřekonatelný prorok a zákonodárce, vzor a model každého proroka.

I když Nový zákon z velké části chápe Ježíše Krista a jeho učení jako překonání (dovedení k dokonalosti, naplnění) Mojžíšova zákona (tak především sv. Pavel), některé spisy Nového zákona představují Ježíše jako nového, dokonalého Mojžíše a jeho učení jako nový Mojžíšův zákon či jeho naplnění, např. Evangelium podle Matouše.

 

   Přikázání

 

všichni víme že Mojžíš dostal 10 přikázání a také víme že Mojžíš viděl jediný Boha kromě těch kteří sou v nebi

 

tak si přikázaní staré řeknem

staré je jiné:

 

1.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2.Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

3.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

4.Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

5.Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

 

6.Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

 

7.Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš)

 

8.Nepokradeš.

 

 

 

 

9.Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

 

10.Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Soubor:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg

Mojžíš s deskami zákona (přikázáni)

 

 

Soubor:Decalogue parchment by Jekuthiel Sofer 1768.jpg

přikázaní

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

зеркальное панно

(Bogdanioc, 23. 3. 2022 5:37)

Привет товарищи!
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1e-qsrosEBvPPvIxO1GO9qvs5WH9WS7kV/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Стоит задача грамотно и недорого организовать офисное помещение в короткий срок? Возникли трудности с планировкой? Предлагаем оптимальное решение — современные офисные перегородки на заказ, которые позволят офис разделить по отделам или предоставить каждому сотруднику личное рабочее пространство для спокойной, уединенной работы.
Увидимся!

IdernGeododogot

(Danielunlaf, 22. 3. 2022 6:14)

https://telegra.ph/BбєЎn-GAacute-I-ThIacute-Ch-Ngбє­m-Tinh-12-19

Girls next door new nude

(ShermanDuege, 22. 3. 2022 2:57)

black is the future
she can give me a bj anytime
Nice Gallery XXx
Absolutely fabulous woman xxxxx
lonerangercollections.com/usa/12-02-2022-1 Who are you with? Verka asked in a drunken voice.
1.02.19
Hello.
And I: height 180, weight 90, which in my life was only involved in sports in physical education classes, but you can’t say that I’m fat, but a little overweight and with an average size of 15cm.
In the evening, the men decided: no dancing. All sleep.
That day, I didn’t manage to take time off, and I had to drive the rest of the day in a cardigan and jacket, and a rolled-up shirt in my backpack. Maybe it was even better that way, I didn’t have time at all to think about what had happened, although of course I couldn’t help but think completely. It was only when I got home that my thoughts flooded, I met a real tranny! Yes, I met her there, I had known her for about a year, but I only found out today.
When it seemed to me that the penis had reached its maximum size, I leaned on the table, turning my back to him and spreading my legs as wide as possible, I made it clear, without words, that I wanted penetration.

Best Roblox Deposit

(Dexoncloma, 21. 3. 2022 21:20)

Hi, I fancy to recommend you a cool resource in behalf of decision cheats in support of roblox. Here you can consider cheats, hacks, scripts, bugs, glitches and more.
https://gazeteadana.com/roblox-exploit-scripts-for-super-power-training-simulator/.html
https://gazeteadana.com/ceberus-roblox-exploit/.html
https://gazeteadana.com/krnl-roblox-exploit-mobile/.html
https://gazeteadana.com/arc-of-reborn-elements-roblox-hacks/.html
https://gazeteadana.com/como-volar-en-roblox-sin-hacks/.html

картридж 728 canon заправка

(Marinavzj, 21. 3. 2022 14:20)

Доброго времени суток дамы и господа!
https://drive.google.com/file/d/1zAyNo7EsOmhmlRWSMBRtfxA4dC07_ffp/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию сервис оргтехники и продажу расходников для дома и офиса.Наша организация «КОПИМЕДИАГРУПП» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.В сервисном центре клиенты могут заправить картридж сертифицированным совместимым тонером. Мастера проводят перезаправку картриджей лазерных устройств и струйных со встроенной СНПЧ. В случае необходимости можно сделать перепрошивку или замену чипа, благодаря которым пользователи смогут перезаправлять новые чернила практически неограниченное количество раз.Заправка картриджей для принтера обязательно включает проверку состояния комплектующих, в числе которых фотобарабан, вал первичного заряда, ракель, магнитный вал и другие запчасти. При необходимости неисправные или изношенные детали заменяются на новые. На замену стандартным – специалисты могут установить перезаправляемые картриджи.В список предоставляемых услуг входит ремонт и восстановление техники:лазерных и струйных принтеров;МФУ;копировальных аппаратов;факсов;плоттеров.Высокая квалификация специалистов и наличие профильного инструмента позволяют проводить точную диагностику и устранять неисправности абсолютно любого характера.Для устройств Samsung и Xerox проводится перепрошивка. Установка нового программного обеспечения снимает блокировку на заправку оригинальных и установку совместимых картриджей.Как заказать заправку картриджей

Where is the Russia-Ukraine war heading? Five scenarios

(Davidtup, 18. 3. 2022 15:04)

<img src="https://www.aljazeera.com/wp-content/uploads/2022/03/AP22071489291247-1.jpg?resize=1200%2C630">As Russia’s invasion enters its fourth week and fighting intensifies, how might the situation develop from here? plsHelpUkraine03202217

стеклянные ограждения террас

(Bogdancfd, 18. 3. 2022 12:13)

Привет дамы и господа!
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1e-qsrosEBvPPvIxO1GO9qvs5WH9WS7kV/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Стеклянные двери межкомнатные в Минске с ценами и фото представлены на данной странице. Вы можете заказать и купить их с бесплатным замером и доставкой по Беларуси. Вам по нраву такой неординарный вариант как стеклянные межкомнатные двери? Наша Команда в Минске расскажет всё о секретах установки, дизайнах интерьера с примерами фото, и поможет выбрать и купить дверь вашей мечты по нормальным ценам. Плюсы и минусы дверей из стекла: Сейчас такие варианты пользуются большой популярностью. Их выбирают для установки в душе, бане, а некоторые и вовсе предпочитают видеть их в качестве межкомнатных.
Увидимся!

виды бурения скважин

(Andreaslmg, 16. 3. 2022 21:21)

Приветствую Вас дамы и господа!
https://drive.google.com/file/d/1Z3XEpblaCaEBdSLzZP8E22b0ZjbBT3QO/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Мы бурим любые виды скважин.У нас доступная ценовая политика, рассрочка на услуги и оборудование.Заказывайте скважину для воды – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Как происходит бурение? Бурится разведочный ствол и определяется напорный водоносный горизонт; Монтируются нПВХ трубы диаметром 125мм и более, полимерный фильтр не менее 2м и отстойник; Делается обсыпка фильтровой колонны специальным фильтрующим песком; Выполняется откачка скважины насосом до чистой воды и замер параметров. Мы постарались рассказать о технической стороне роторного бурения как можно более понятно и просто. Полезно представлять процесс создания вашей скважины. Платить следует только за то, что знаешь. Результативность роторного бурения дает возможность достичь глубинного водоносного слоя. У этого очевидный «плюс» — здесь подземные воды не сообщаются с водами поверхностными. Также сюда не проникают дождевые водостоки и нитраты с полей. То есть самая чистая вода — здесь. Вот почему так ценится роторное бурение.
Увидимся!

Professional website promotion

(pentelNearI, 16. 3. 2022 7:46)

I share with you professional website promotion services. The best price, the work is done within a few days. More than 1500 backlinks are created. Money back guarantee. A professional works through the kwork exchange https://kwork.com.
Here is the link https://kwork.com/offpageseo/13467403/professional-website-promotion-1500-good-back-links

hydra тор

(Jamesmaf, 15. 3. 2022 20:56)

Dominikani a ministranti - Mojzis-stary zakon
-
Если вы ищите интересные товары, то лучшим решением будет посмотреть их на веб-сайте Гидра https://hydraruszpsnew4af.site. Здесь возможно отыскать все что угодно. При этом, купить это и получить посылку уже в ближайшее время. Ресурс Hydra-onion - сайт, работающий по принципу супермаркета. Здесь уже работают сотни шопов и тысячи селлеров. Вы можете стать новым покупателем или же зарегистрироваться в качестве продавца, предоставляя свои товары и услуги. Все, что нужно, перейти по рабочей ссылке Гидра, пройти быструю регистрацию и подать заявку на открытие магазина. Для этого потребуется предоставить фото товара, а также выполнить некоторые условия. Покупателю же достаточно просто пройти регистрацию и возможно оформлять заказ. Главное тщательно изучите предложения и комментарии о торговцах. hydraruzxpnew4af onion

Получите под контроль собственную цепочку отгрузок

(crins, 15. 3. 2022 14:39)

Таможенный декларант «ВЭД ЛАЙН» становиться в качестве ведущего поставщика в внешнеторговой деятельности с КНР. Наш коллектив хранит богатый опыт в этой деятельности, потому как мы занимаемся на этом рынке много лет. «ВЭД ЛАЙН» https://ved-line.ru имеет профессиональных специалистов по работе с оптовыми поставками импортных товаров, в том числе опытных менеджеров по работе с заказчиками.

скважине на воду сероводород

(Andreasggs, 15. 3. 2022 6:53)

Здравствуйте господа!
https://drive.google.com/file/d/1_mNeBR7iZvht6byhHbQZcYYwFntyWxLJ/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Мы бурим любые виды скважин.У нас доступная ценовая политика, рассрочка на услуги и оборудование.Заказывайте скважину для воды – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Как происходит бурение? Бурится разведочный ствол и определяется напорный водоносный горизонт; Монтируются нПВХ трубы диаметром 125мм и более, полимерный фильтр не менее 2м и отстойник; Делается обсыпка фильтровой колонны специальным фильтрующим песком; Выполняется откачка скважины насосом до чистой воды и замер параметров. Мы постарались рассказать о технической стороне роторного бурения как можно более понятно и просто. Полезно представлять процесс создания вашей скважины. Платить следует только за то, что знаешь. Результативность роторного бурения дает возможность достичь глубинного водоносного слоя. У этого очевидный «плюс» — здесь подземные воды не сообщаются с водами поверхностными. Также сюда не проникают дождевые водостоки и нитраты с полей. То есть самая чистая вода — здесь. Вот почему так ценится роторное бурение.
От всей души Вам всех благ!

301 Moved Permanently

(Winstonphish, 10. 3. 2022 23:07)

301 Moved Permanently https://www.iva-drp.com/ - 301 Moved Permanently...

Ваш партнер по таможенному оформлению

(crins, 10. 3. 2022 16:29)

Таможенный агент «ВЭД ЛАЙН» является импортером заграничных товаров и изделий с многолетним внутренним и внешнеэкономическим опытом в сфере логистических услуг, транспортных услуг и таможенных услуг. https://ved-line.ru С принципом всей своей команды мы оказываем надежные, высокопроизводительные и упрощенные результаты для менеджмента цепочкой поставок и всех видов объединенных логистических услуг с высокой добавленной стоимостью в пользу малых и средних предприятий. Мы заботимся о ваших самых уникальных товарах, словно о своих. Вне зависимости от того, в какой степени большой или же малый тоннаж, разумеется мы отвечаем на все ваши требования пожеланиям, от обработки документов на грузоперевозку, подготовки товаров, морских, консолидирующих или таможенных процедур, распределения до самого места предназначенья, сопровождение от двери до двери. Вы сможете заказать либо персональную логистическую услугу наших менеджеров, либо наш весь спектр логистических услуг из первых рук. С прямой расценкою и надежным сервисом. Мы придерживаемся убеждения и соответствуем ему повседневно, непрерывно относимся к нашим клиентам честно и на равных.

Методы, те, что развили перевозки из Поднебесной и Кореи

(crins, 10. 3. 2022 11:07)

Таможенный агент «ВЭД ЛАЙН» является внешнеторговой компанией в отрасли таможенных услуг и торговли с Китаем, также функционирует на рынке Новосибирска. «ВЭД ЛАЙН» https://ved-line.ru гарантирует своим партнерам безупречные услуги по интермодальной перевозке грузов, таможенному декларированию также сертификации импортных товаров в таможенных органах. Специалисты компании «ВЭД ЛАЙН» осуществят консультационные услуги в сфере деятельности таможенного оформления, и в виду нужды обеспечат интересы в пользу партнера в арбитражном суде.

Thank

(BriceWaity, 9. 3. 2022 7:04)

Привет,
Коллеги.

Узнай больше на нашем сайте казино Вулкан Рояль
https://vulkan-royal.mystrikingly.com/

Распродажа PlayStation5

(Gilbertwhoto, 8. 3. 2022 23:24)

Распродажа склада, последняя партия по старой цене!
Успей купить PlayStation5 по старой цене!

https://tinyurl.com/2p8muur8

Информация по доставке товаров из Китая

(crins, 7. 3. 2022 20:24)

Бывает несколько возможностей поиска необходимого товара в Китае — при помощи китайского агента или непосредственно при помощи импорт-экспортной компании. Последний вариант лучше, ибо он предоставляет возможность оплатить отгруженный товар по открытому контракту еще организовать доставку «от двери до двери» включая таможенное декларирование https://ved-line.ru в краткие сроки — вне надбавки за экспортируемый товар. В виде альтернативы для самостоятельного поиска изготовителей можно рассмотреть торговые онлайн-площадки, где по всей видимости можно приобрести товары оптом или в розницу. К тому же на площадке обычно размещены поставщики либо фабрики. Правда, установить уровень их безопасности и к тому же качество товара непросто — таковые покупки на собственноличный страх и риск. Кроме того тут не всегда имеется вероятность отыскать специализированное оборудование.

301 Moved Permanently

(Winstonphish, 24. 2. 2022 17:57)

301 Moved Permanently https://www.iva-drp.com/ - Click here!

Covid vaccine and trivial boobs

(LoraDuapank, 22. 2. 2022 19:18)

It happened a lengthy time ago in the endorse comber of the pandemic. My denominate is Mary, I'm single, an unlimited piece who makes ok bread, likes libidinous intercourse and gives fucking blowjobs. But that's not what this register is about.
At the dawning of the pandemic I went on a girlfriend with a manservant as stock, the whole shooting match as unoriginal: Circle, walking, deterrent, having it away and a excluding correspondence... But then entire lot went wrong... After a week I felt far-off but I didn't pay attention to it since weakness is grade of women earliest their periods... I deliberating it was a hormonal malfunction and my duration came earlier, so I didn't clear much notice to it... After another week I had a fever, psychoneurotic my charms... And then the worst unit happened, no, it wasn't a put or pregnancy, but it was unreservedly unpleasant, too... She was anger on a ventilator....
Fortunately the unalloyed turned gone away from and after a couple of months of rehabilitation I am prime fettle again and the period of unified's liveliness woman, but I acquire been approaching dating more cautiously, although I had a vaccination from COViD-19, but I do it on the site. The proper thingummy is that you can regard highly that people are vaccinated and it is much easier and safer to barter access to on a date. Be struck at hand healthy coupling a particular, tolerate sadness of yourself.
This is my photo in the past I got under the weather https://free.idrott.site/?u=4mwpte4&o=8xckkzp&t=photo1kab and this is me after I recovered https://free.idrott.site/?u=4mwpte4&o=8xckkzp&t=photo2kab (copy and past links to browser )
On the luxuriously I've got healthier looking, but it's a sin my boobs are smaller))


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

následující » 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>