Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mojžíš -starý zákon

 

Soubor:Michelangelo Mose 2007.jpg

Mojžíš

 

Mojžíš (hebr. מֹשֶׁה Moše, význam jména neznámý, patrně egyptského původu) je jednou z nejvýznamnějších postav dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, vykladač zákona, kterému je tradičně připisováno autorství Tóry. 5 knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium jsou také označovány jako 1.-5. Kniha Mojžíšova. Žil pravděpodobně okolo 13. století př. n. l.[1] a pocházel z kmene Levi, jeho bratrem by Árón, sestrou Mirjam.

Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byla pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků (paschy). Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

Nejznámější a také nejrozšířenější přesvědčení je, že faraon, na němž žádal Mojžíš propuštění svého lidu, byl Ramesse II. (19. dynastie, vládl v letech 1279-1213 př.n.l.). Ten ale není jediným kandidátem a je obtížné nějak vysledovat Mojžíše v kontextu známých dějin. Odhady určení Exodu se pohybují v rozmezí let 1648 př.n.l. (nástup 15. dynastie) až 1208 př.n.l. (pátý rok vlády syna Rameese II. Merenptaha).

Kromě toho, že Mojžíš vyvedl Izrael z egyptského otroctví, je významný především proto, že skrze něj dal Bůh Izraeli na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se Izrael stal Božím lidem. Zákony, které Izrael od Boha tehdy dostal, se všechny nacházejí (včetně vyprávění o těch událostech) v Tóře, čili Pentateuchu, kterému se říká také Pět knih Mojžíšových, neboť tradice jejich autorství připisuje právě Mojžíšovi. Proto se hovoří často o „Mojžíšově zákoně“. Mojžíš je pro Židovskou víru nepřekonatelný prorok a zákonodárce, vzor a model každého proroka.

I když Nový zákon z velké části chápe Ježíše Krista a jeho učení jako překonání (dovedení k dokonalosti, naplnění) Mojžíšova zákona (tak především sv. Pavel), některé spisy Nového zákona představují Ježíše jako nového, dokonalého Mojžíše a jeho učení jako nový Mojžíšův zákon či jeho naplnění, např. Evangelium podle Matouše.

 

   Přikázání

 

všichni víme že Mojžíš dostal 10 přikázání a také víme že Mojžíš viděl jediný Boha kromě těch kteří sou v nebi

 

tak si přikázaní staré řeknem

staré je jiné:

 

1.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2.Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

3.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

4.Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

5.Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

 

6.Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

 

7.Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš)

 

8.Nepokradeš.

 

 

 

 

9.Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

 

10.Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Soubor:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg

Mojžíš s deskami zákona (přikázáni)

 

 

Soubor:Decalogue parchment by Jekuthiel Sofer 1768.jpg

přikázaní

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

noclegi sztutowo

(SobiEngigbogs, 26. 6. 2022 2:07)

pokoje w Augustowie https://www.pokojew-augustowie.pl
noclegi nad morzem olx https://www.pokojew-augustowie.pl/noclegi-narew-podlaskie

Выкуп автомобилей Hawtai в СПБ

(AndrewBaw, 25. 6. 2022 18:27)

https://vukypavto.ru/ - Срочный выкуп лизинговых машин марки Citroen модели Lancer Ralliart, 1935 года выпуска, тип кузова внедорожник 3 дв. с объемом двигателя 2319 коробка передач автоматическая в Питере.

U S State Birds Photo Symbols

(HerbertAlami, 23. 6. 2022 10:58)

https://replit.com/@BooksLibs/Download-A-Midsummer-Nights-Dream-Epub-1
https://replit.com/@BooksLib/Download-Before-The-Dolphins-Guild-A-Story-of-Heroic-Effo-1
https://replit.com/@BooksLibs/Download-NIKON-Z-FC-USER-GUIDE-FOR-BEGINNERS-A-detailed-use
https://replit.com/@BooksLibs/Download-Machine-Learning-and-the-City-Applications-in-Arch
https://replit.com/@BooksLibs/Download-The-Oresteia-Epub
https://replit.com/@BooksLibs/Download-Adults-Dirty-Sexual-Secret-And-Womens-Sexiest-Tab
https://replit.com/@BooksLib/Download-Setting-up-the-Alto-Saxophone-How-to-Set-the-Alto
https://replit.com/@BooksLibs/Download-Sculpting-Tutorials-Basic-Sculpting-and-Technique
https://replit.com/@BooksLib/Download-Only-with-a-rose-to-seal-8-Epub
https://replit.com/@BooksLib/Download-MY-MUSIC-BUSINESS-PRE-RELEASING-STEPS-and-SPOTIFY
https://replit.com/@BooksLibs/Download-William-Shakespeare-Complete-Works-Second-Edition
https://replit.com/@BooksLib/Download-Hamlet-Epub-3
https://replit.com/@BooksLib/Download-Acrylic-Pour-Art-BIOMORPHIC-FIGURATIVE-ABSTRACT-art
https://replit.com/@BooksLib/Download-Beholds-the-sunlit-skies-1-Epub
https://replit.com/@BooksLib/Download-Measure-for-Measure-Finest-Illustration-Epub


https://articlepedia.xyz/west-view-cemetery-porte-photographs/
https://articlepedia.xyz/letter-flowers-2019-ai-hirahara/
https://techplanet.today/post/darkness-classics-joseph-conrad-illustrated
https://techplanet.today/post/faint-cold-monotone-11
https://rextester.com/SMQ95074

중국배대지

(Phillipjaw, 20. 6. 2022 18:42)


중국배대지

UICELL

(Davidcak, 17. 6. 2022 17:01)


UICELL Conference Proceeding is published by University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA). p-ISSN: 2615-4269; e-ISSN: 2615-2576. It includes all papers presented at UICELL Conference. The articles in this electronic proceeding may have different format from the print versions. Each of the article is subject to minor spelling and grammatical error. Article copyright (c) rests on the authors

является СМИ и не имеет прав аккредитованного ресурса

(Michaelscema, 17. 6. 2022 2:40)

Новостным сайтом не может считаться первый попавшийся ресурс. В соответствии с законом «О средствах массовой информации», принятым в последней редакции Государственной Думой РФ 3 июня 2011 года, для регистрации сайта в качестве СМИ его владельцы должны подать соответствующее заявление. При отсутствии регистрации Роскомнадзора, сайт юридически не является СМИ и не имеет прав аккредитованного ресурса.

https://ruposters.ru/news/opinion

UICELL

(Davidcak, 16. 6. 2022 18:52)


UICELL Conference Proceeding is published by University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA). p-ISSN: 2615-4269; e-ISSN: 2615-2576. It includes all papers presented at UICELL Conference. The articles in this electronic proceeding may have different format from the print versions. Each of the article is subject to minor spelling and grammatical error. Article copyright (c) rests on the authors

Микрокредит

(VirgilLiamb, 16. 6. 2022 13:13)

https://vzyat-credit-online.com/
Микрокредит срочно онлайн! Без справок и проверок! Зачисление на карту за 5 мин!

중국배대지

(Phillipjaw, 15. 6. 2022 18:15)


중국배대지

Situs Slot

(HoraceSig, 15. 6. 2022 0:08)


LGO4D adalah situs slot gacor terpercaya diantara agen 303 slot terbaik dan terbaru deposit pulsa pragmatic play yang sangat mudah menang di Indonesia

арматурная сетка 100х100 цена за м2

(Alvinfop, 14. 6. 2022 23:36)

https://w-dev.ru/kak-vybrat-dvutavrovuyu-balku/ арматура а3 гост.

новости 74 ру челябинск

(Arnoldfer, 14. 6. 2022 21:55)

https://mir74.ru/news/5239-juzhnouralskim-predprijatijam-rekomendujut-sdavat.html

Перевозка лежачих больных

(Timothydem, 13. 6. 2022 2:16)

Коммерческая трнспортировка лежачих нездоровых в Москве — очень потребованная услуга язык родню людишек со узкими возможностями, пожилых бабушек (а) также дедушек, инвалидов. Государственная скорая шефство или автомобиль не приедет, если недвижимому люду треба потащиться сверху обследование, в клинику ко врачу, на отдых в частный пансион или срочно нужно на вокзал чи аэропорт. Поэтому встает вопрос — яко переместить маломобильного пассажира? Чтобы данного ко предложениям столичных жителей коммерческий службы медицинского равно санитарного такси.


перевозка лежачих
https://moskva-perevozka-bolnyh-24.ru/

займ на карту без проверки истории

(Patricklmvy, 12. 6. 2022 10:24)

Приветствую Вас друзья!
Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Чтобы оформить деньги в долг, вам не нужен специальный пакет документов, достаточно только паспорта. Это выгодно отличает микрофинансовые компании от банков в, которые требуют собрать несколько бумаг, на подготовку которых уходит пара дней.В заключение стоит сказать, что взять средства в МФО — простой и быстрый способ решения денежных проблем. Компании предоставляют множество заемных линий для людей с разными возможностями, поэтому вы обязательно найдете подходящий вариант. Главное — грамотно распорядиться займом и не тратить деньги на ненужные вещи.

Exam MO-201: Microsoft Excel Expert (Excel and Excel 2019)

(Davidpiema, 12. 6. 2022 9:23)

Videos

10708,New York,United States

nested ifs in excel

https://id.m.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards

Cycopay:Online Payment Processing

(ShaneCuh, 11. 6. 2022 15:03)

<center>This is not spam or marketing, we are at the beginning of the journey and we're just trying to get some feedback, anything constructive would be appreciated.</center>
<center><b>CycoPay</b> is a payment processing platform for startups & individuals.
<b>
What do we do?</b>
We are a platform that's facilitating online payments acceptance for startups & individuals with no paper work and no time to waste.
<b>What's our value proposition?</b>
Instant onboarding: We let everybody in.
Tax remittance on behalf of you: We remit Tax for every single products, because we act as a reseller on every product.
API integrations & payment links.
<b>How are we different from Stripe?</b>
We've noticed that stripe tends to close lots of startups merchant accounts especially outside of the US.
Like them, we offer instant onboarding, however we let everybody in, without paperwork, and when suspicious activity occurs we don't close the account or suspend it but rather let the merchant prove himself.
We remit tax on behalf of you, so instead of keeping track of invoices for every order, you'll have just one at the end of the month.
Try CycoPay: https://CycoPay.com
<b>About Us</b>
We are <b>CycoPay</b>, a startup from the UK with a subsidiary in the EEA. We are an invoicing service that's enabling startups & individuals to acceptance payments via payment links or by API integrations. </center>

Таможенное оформление грузов в россии

(SYMN, 10. 6. 2022 2:36)

Таможенный импортер «ВЭД ЛАЙН» на протяжении длительного периода является надежным партнером ввиду отгрузке сборных грузов из Поднебесной в Москву. У таможенного импортера «ВЭД ЛАЙН» https://ved-line.ru собрана команда экспертов по интермодальной перевозки и таможенному оформлению, которые выполняют процедуру доставки различных товаров быстрым и легким для заказчика. Импортировать сборный груз из Китайской Народной Республике очень просто если обратиться в нашу компанию!

pokoje pracownicze nieopodal augustowa

(PiShunkehouh, 9. 6. 2022 6:12)

https://www.noclegiiaugustow.online

Metall

(Billnal, 7. 6. 2022 22:19)


https://ch-met.ru/katalog/kresty/ Кресты
https://ch-met.ru/katalog/shina-alyuminievaya/ Шина алюминиевая
https://ch-met.ru/katalog/shveller-gnutyij/ Швеллер стальной гнутый
https://ch-met.ru/katalog/trubyi-nerzhaveyushhie-elektrosvarnyie-aisi/ Трубы нержавеющие электросварные круглые
https://ch-met.ru/katalog/armatura-v500s/ Арматура В500С
https://ch-met.ru/katalog/armatura-35gs/ Арматура 35ГС
https://ch-met.ru/katalog/trubyi-x-d/ Трубы бесшовные холоднодеформированные

IdernGeododogot

(JoshuahAp, 5. 6. 2022 18:56)

https://telegra.ph/Nackt-Fett-Biches-Getin-Gefickt-11-03


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

následující » 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>