Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mojžíš -starý zákon

 

Soubor:Michelangelo Mose 2007.jpg

Mojžíš

 

Mojžíš (hebr. מֹשֶׁה Moše, význam jména neznámý, patrně egyptského původu) je jednou z nejvýznamnějších postav dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, vykladač zákona, kterému je tradičně připisováno autorství Tóry. 5 knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium jsou také označovány jako 1.-5. Kniha Mojžíšova. Žil pravděpodobně okolo 13. století př. n. l.[1] a pocházel z kmene Levi, jeho bratrem by Árón, sestrou Mirjam.

Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byla pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků (paschy). Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

Nejznámější a také nejrozšířenější přesvědčení je, že faraon, na němž žádal Mojžíš propuštění svého lidu, byl Ramesse II. (19. dynastie, vládl v letech 1279-1213 př.n.l.). Ten ale není jediným kandidátem a je obtížné nějak vysledovat Mojžíše v kontextu známých dějin. Odhady určení Exodu se pohybují v rozmezí let 1648 př.n.l. (nástup 15. dynastie) až 1208 př.n.l. (pátý rok vlády syna Rameese II. Merenptaha).

Kromě toho, že Mojžíš vyvedl Izrael z egyptského otroctví, je významný především proto, že skrze něj dal Bůh Izraeli na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se Izrael stal Božím lidem. Zákony, které Izrael od Boha tehdy dostal, se všechny nacházejí (včetně vyprávění o těch událostech) v Tóře, čili Pentateuchu, kterému se říká také Pět knih Mojžíšových, neboť tradice jejich autorství připisuje právě Mojžíšovi. Proto se hovoří často o „Mojžíšově zákoně“. Mojžíš je pro Židovskou víru nepřekonatelný prorok a zákonodárce, vzor a model každého proroka.

I když Nový zákon z velké části chápe Ježíše Krista a jeho učení jako překonání (dovedení k dokonalosti, naplnění) Mojžíšova zákona (tak především sv. Pavel), některé spisy Nového zákona představují Ježíše jako nového, dokonalého Mojžíše a jeho učení jako nový Mojžíšův zákon či jeho naplnění, např. Evangelium podle Matouše.

 

   Přikázání

 

všichni víme že Mojžíš dostal 10 přikázání a také víme že Mojžíš viděl jediný Boha kromě těch kteří sou v nebi

 

tak si přikázaní staré řeknem

staré je jiné:

 

1.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2.Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

3.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

4.Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

5.Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

 

6.Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

 

7.Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš)

 

8.Nepokradeš.

 

 

 

 

9.Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

 

10.Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Soubor:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg

Mojžíš s deskami zákona (přikázáni)

 

 

Soubor:Decalogue parchment by Jekuthiel Sofer 1768.jpg

přikázaní

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

IdernGeododogot

(BrentAroup, 7. 4. 2022 21:41)

https://telegra.ph/Jim-Carey-Midget-03-28

Stop Saying Ukraine Is Winning the Information War - The Atlantic

(Davidtup, 7. 4. 2022 19:15)

<img src="https://cdn.theatlantic.com/thumbor/5PDiD5nvdkAFCu41oK4EclF3_Rg=/0x89:4160x2256/1200x625/media/img/mt/2022/04/InfoWar_05/original.jpg"> Stop Saying Ukraine Is Winning the Information WarThe Atlantic plsHelpUkraine04202207

Ukraine forces appear to kill captured Russians in video: Report - Al Jazeera English

(Davidtup, 7. 4. 2022 18:06)

<img src="https://www.aljazeera.com/wp-content/uploads/2022/04/AP22092575143576.jpg?resize=1200%2C630"> Ukraine forces appear to kill captured Russians in video: ReportAl Jazeera English plsHelpUkraine04202207

Ukraine says four civilians killed at aid distribution point, east under heavy fire - Reuters

(Davidtup, 7. 4. 2022 14:42)

<img src="https://www.reuters.com/resizer/ArvabbDCKysHGazpF3pBmr_tLg0=/720x377/smart/filters:quality(80)/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/ARTQ7IDGYRPMVHHJVOH2DKZUDE.jpg"> Ukraine says four civilians killed at aid distribution point, east under heavy fireReuters plsHelpUkraine04202207

Ukraine war: On the front line of the battle for Kharkiv - BBC.com

(Davidtup, 7. 4. 2022 12:01)

<img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/branded_news/5A49/production/_123631132_screenshot2022-03-10at18.42.41.jpg"> Ukraine war: On the front line of the battle for KharkivBBC.com plsHelpUkraine04202207

lw7xmpw

(VxaYM, 7. 4. 2022 6:09)


https://v-mig.ru/category/soveti-girl/ Какими бы независимыми, умными и самодостаточными мы ни были, правда в том, что когда речь идет о нашем здоровье, красоте и благополучии, всегда есть место для совершенствования. А поскольку женщины - мастера многозадачности и инноваций в любой сфере жизни, где еще вы найдете больше советов, рекомендаций и секретов, как не здесь.

Ukraine Is Their Home. They Are Not Leaving. - The New York Times

(Davidtup, 6. 4. 2022 20:14)

<img src="https://static01.nyt.com/images/2022/04/10/nyregion/10Ukrainian-elders1/05Ukrainian-elders1-facebookJumbo.jpg"> Ukraine Is Their Home. They Are Not Leaving.The New York Times plsHelpUkraine04202206

ЯЗЫК нас эпохальный ухватка во изготовлении

(Scottjib, 6. 4. 2022 3:38)

У нас эпохальный навык умереть и не встать фабрике любого объекта-формы обычный также черт ногу сломит фигуры. Наши умники иметь в распоряжении все перевес проконсультировать во задачах сопряженных с созданием. Я прем тягота из-снаружи свойство тоже удлиненный ходка житья вашего продукта. С огромным жаждой займем содействие умереть и не встать изучению этот или иной-в таком случае новейших мыслей.
Подробнее: https://stolvam.ru/products

Exceed Roblox Size

(Dexoncloma, 3. 4. 2022 9:13)

Hello, here you can find roblox glitches and more.
https://century21royaltors.com/synapse-x-stuck-on-downloading-cefsharp-roblox/

пробить скважину для воды

(Antonioscw, 2. 4. 2022 11:50)

Здравствуйте товарищи!Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. Более подробная информация размещена тут https://drive.google.com/file/d/1KD36YBnyvAiCNO7PWTPyQKhxn8SpPWlg/view?usp=sharing
Заказывайте скважину для воды в ЕВРОБУРСЕРВИС – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Специалисты нашей компании оказывают следующие виды услуг: Грамотный подбор канализационной системы с учётом специфических требований и условий вашего домовладения. Доставка, установка и наладка канализации на даче / в загородном доме / коттедже. Канализация в Минской областиКанализации автономного типа, представляют собой удобные, надёжные и простые в эксплуатации установки, позволяющие очищать и утилизировать сточные воды. Наше канализационное оборудование подходит для эксплуатации во всех климатических зонах Беларуси и производится с учётом разнообразного и местами сурового климата нашей страны. Компания «ЕвроБурСервис» предлагает широкий ассортимент локальных канализационных установок, предназначенных для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Наша компания занимается любыми коммуникациями для загородных домов, дач, коттеджей. Работаем в Минске, Минской области, в радиусе 200км от Минска.
От всей души Вам всех благ!

IdernGeododogot

(Lucasrap, 30. 3. 2022 2:30)

https://telegra.ph/American-Pie-Nude-Party-03-26

lucky creek casino no deposit bonus codes

(bellehiz, 30. 3. 2022 1:56)

https://forum.proxmox.com/members/limaofep.141182/#about


200% deposit bonus
200% deposit bonus

Outclass Roblox Put away

(Dexoncloma, 29. 3. 2022 9:08)

Hello, here you can espy roblox scripts and more.
https://parkhillpresbyterian.org/elemental-battlegrounds-script-roblox/

Old Man's Perspective

(JanetikDof, 29. 3. 2022 1:24)

Each generation considers itself entirely different from the previous one, but in the end is almost the same.
If I look at my life, I believe that I have been wrong many times.
The same will happen to you when you get older. Enjoy life and make mistakes. This is life.
Do not delude yourself that you are capable of being perfect - it is impossible.
Temper yourself, your will, so that when the test comes, you can accept it like a real man.
Do not allow yourself to be deceived by pathos facts and loud phrases.
Travel around the world, get to know the world, get to know people, do something that develops you, fall in love, do audacity, but do it with enthusiasm.
The most valuable thing is to live life brightly.
Perhaps we all have more than one life ahead of us. But in order to deserve them, it is required to spend this life entirely. Take what you can from life.
Fear colorless fate.

Share of personality

(Rachellrem, 28. 3. 2022 3:49)

Teaching old men to young people is not only a waste of time, but also impudence https://skvoter.smartphon.design .
Each generation considers itself entirely different from the previous one, but in the end is almost the same.
When I look at my life, I believe that I have been wrong many times.
The same will happen to you when you grow up. Enjoy life and make mistakes. This is life.
Do not flatter yourself that you are capable of being perfect - this is not real.
Strengthen your spirit, your will, so that when a test happens, you can meet it like a real man.
Do not let yourself be fooled by common facts and loud phrases.
Travel countries, explore the world, meet people, do something that interests you, fall in love, do stupid things, but do it with passion.
The most valuable thing is to live life brightly.
Perhaps we all have more than one life ahead of us. But in order to deserve them, it is required to spend this life entirely. Take what you can from life.
Beware of colorless fate.

A-one Roblox Area

(Dexoncloma, 27. 3. 2022 9:10)

Hello, here you can espy roblox glitches and more.
https://chicagoweddings.org/using-sentinel-to-get-into-roblox-accounts/

Любые работы Photoshop

(DanielMuh, 25. 3. 2022 10:59)

Цветокоррекция
Ретушь фотографий
Удаление родинок, татуировок и других дефектов на коже
Пластика фигуры и лица, увеличение/уменьшение объёмов
Коллажирование из нескольких фотографий
Обтравка и замена фона с максимальной реалистичностью
Обтравка предметов на любой фоновый цвет
Обтравка с удалением фона (PNG)
Изменение цвета любых деталей на фото
Добавление/Удаление нежелательных объектов
Добавление/Удаление водяных знаков
Реставрация старых фотографий
Создание экшнов для пакетной обработки
Инфографика для маркетплейсов
Любые баннеры, листовки и т. д.
Посмотреть мое портфоли можно в группе https://vk.com/kabanova_ps

A-one Roblox Deposit

(Dexoncloma, 25. 3. 2022 8:12)

Hello, here you can on roblox bugs and more.
https://evergreenmedicalcentre.com/krnl-scripts/.html
https://evergreenmedicalcentre.com/games-that-you-can-exploit-on-roblox/.html
https://evergreenmedicalcentre.com/legendary-football-roblox-exploit/.html

Best Roblox Vicinity

(Dexoncloma, 24. 3. 2022 7:19)

Hello, here you can espy roblox hacks and more.
https://mrbcny.org/roblox-hacks-wall-hack/.html
https://mrbcny.org/nonsense-diamond-meep-city/.html
https://mrbcny.org/base-wars-script/.html

Wisdоm is а mixturе оf еxреriеnсе, сourаgе and intelligеnсе

(Frenchmxjf, 23. 3. 2022 16:59)

Dоn't waste your timе with explаnations, реоplе onlу heаr what theу want to hеar.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

následující » 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>