Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mojžíš -starý zákon

 

Soubor:Michelangelo Mose 2007.jpg

Mojžíš

 

Mojžíš (hebr. מֹשֶׁה Moše, význam jména neznámý, patrně egyptského původu) je jednou z nejvýznamnějších postav dějin izraelského národa a Starého zákona. Byl to náboženský a vojenský vůdce, vykladač zákona, kterému je tradičně připisováno autorství Tóry. 5 knih Starého zákona: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium jsou také označovány jako 1.-5. Kniha Mojžíšova. Žil pravděpodobně okolo 13. století př. n. l.[1] a pocházel z kmene Levi, jeho bratrem by Árón, sestrou Mirjam.

Podle biblického vyprávění se narodil židovským rodičům v Egyptě, kde tehdy žil celý národ. Kvůli nařízení faraona – zabít všechny malé chlapce v Izraeli, byl také v ohrožení života, ale jeho rodiče, aby jej uchránili tohoto osudu, jej vložili do třtinové ošatky a pustili po vodě Nilu. Tam novorozence nalezla faraonova dcera, která jej přijala za svého. Jako kojná byla pro něj vybrána jeho skutečná matka (aniž by se to o ní vědělo). Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy utéci mimo Egypt. Tam se v Midjanu oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze. V té době se mu v hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Při té příležitosti mu bylo zjeveno Boží jméno JHVH. Mojžíš se tedy vrátil do Egypta. Jeho jednání s faraonem však bylo neúspěšné, a tak Bůh skrze Mojžíše potrestal Egypt deseti ranami. Poslední z nich bylo vyhubení všech prvorozených, mezi zvířaty i mezi lidmi. Židé byli této zkázy uchráněni díky krvi obětovaného beránka. Do této doby a události se klade vznik velikonočních svátků (paschy). Poté faraon Izrael propustil. Když si to pak rozmyslel a začal Izraelce s Mojžíšem pronásledovat, nechal Bůh Mojžíše přejít napříč Rudým (resp. Rákosovým) mořem, zatímco Egypťané se v něm utopili. Poté Mojžíš provedl Izraelský lid pouští a po čtyřicetiletém putování jej přivedl do Moabu, kde zemřel. Po něm nastoupil jako vůdce Izraele Jozue, který lid převedl přes Jordán do zaslíbené země Kenaánu.

Nejznámější a také nejrozšířenější přesvědčení je, že faraon, na němž žádal Mojžíš propuštění svého lidu, byl Ramesse II. (19. dynastie, vládl v letech 1279-1213 př.n.l.). Ten ale není jediným kandidátem a je obtížné nějak vysledovat Mojžíše v kontextu známých dějin. Odhady určení Exodu se pohybují v rozmezí let 1648 př.n.l. (nástup 15. dynastie) až 1208 př.n.l. (pátý rok vlády syna Rameese II. Merenptaha).

Kromě toho, že Mojžíš vyvedl Izrael z egyptského otroctví, je významný především proto, že skrze něj dal Bůh Izraeli na hoře Sinaj Desatero a uzavřel s ním smlouvu, díky které se Izrael stal Božím lidem. Zákony, které Izrael od Boha tehdy dostal, se všechny nacházejí (včetně vyprávění o těch událostech) v Tóře, čili Pentateuchu, kterému se říká také Pět knih Mojžíšových, neboť tradice jejich autorství připisuje právě Mojžíšovi. Proto se hovoří často o „Mojžíšově zákoně“. Mojžíš je pro Židovskou víru nepřekonatelný prorok a zákonodárce, vzor a model každého proroka.

I když Nový zákon z velké části chápe Ježíše Krista a jeho učení jako překonání (dovedení k dokonalosti, naplnění) Mojžíšova zákona (tak především sv. Pavel), některé spisy Nového zákona představují Ježíše jako nového, dokonalého Mojžíše a jeho učení jako nový Mojžíšův zákon či jeho naplnění, např. Evangelium podle Matouše.

 

   Přikázání

 

všichni víme že Mojžíš dostal 10 přikázání a také víme že Mojžíš viděl jediný Boha kromě těch kteří sou v nebi

 

tak si přikázaní staré řeknem

staré je jiné:

 

1.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

2.Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

3.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

4.Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

5.Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

 

6.Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

 

7.Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš)

 

8.Nepokradeš.

 

 

 

 

9.Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví

 

10.Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Soubor:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg

Mojžíš s deskami zákona (přikázáni)

 

 

Soubor:Decalogue parchment by Jekuthiel Sofer 1768.jpg

přikázaní

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

XXX Porn Tube

(Roberttib, 14. 9. 2021 16:58)

XXX Home Free XXX Porn
XXX Free Porn Tube
XXX Japan Porn Free Japan Porn
XXX Japanese Porn Tube Japan Porn
XXXhome Porn Tube Video
XXXChina Porn Tube
XXX Japanese Porn Tube Japan Porn
Japan Porn Video XXX Japan Porn Tube
https://cn.xxxcomvideo.com/171
https://cn.xxxcomvideo.com/194
https://zh.xxxwww1.com/236
https://cn.xxxcomvideo.com/148
https://cn.xxxcomvideo.com/143
https://zh.xxxwww1.com/241

купить квартиру в новостройке в киеве

(Williamrig, 13. 9. 2021 18:23)

маяк белая церковь https://oih.at.ua/forum/63-8346-1#21428 недвижимость киев новострой

boostra займ онлайн

(Lewisnow, 13. 9. 2021 14:34)

займ онлайн на чужую карту взять займ онлайн без карты как работает онлайн займ экспресс займ оформить онлайн займ без привязки карты онлайн кредит онлайн займ займ онлайн онлайн займ наличными по паспорту смс финанс онлайн заявка на займ займ с исправлением кредитной истории онлайн https://pod-ft-forum.ru/viewtopic.php?f=26&t=5702&p=5889#p5889 займ без возврата онлайн рево займ онлайн заявка гудмани займ онлайн заявка займ онлайн на счет в банке займ на карту сбербанк онлайн онлайн займ переводом золотая корона займ кредит плюс онлайн заявка займ онлайн без прозвонов взять займ онлайн через систему контакт деньги займ онлайн centrofin займ онлайн личный кабинет взять займ онлайн срочно без отказа лендофф займ онлайн онлайн займ на карту без проверки взять онлайн займ на карту без проверок https://dzprojectideas.club/index.php?page=user&action=pub_profile&id=3340413 мини займ онлайн срочно займ на карту сбербанк онлайн займ на карту онлайн список займ онлайн с маленьким процентом онлайн займ 30000
t34fer

Storage Furniture

(KennethMot, 11. 9. 2021 17:49)


Online shop for womens clothing and accessories based in the UK strives to provide high quality products from the most reliable companies in the world.
We are opening a marketplace for shoppers to find the latest and greatest in-demand products at incredibly low prices.
https://fas.st/d3rNK

Bathroom Organization

(Georgehot, 11. 9. 2021 17:49)

Music has tied us
Keyboards & Pianos
https://fas.st/NNXXI

Drums & Percussion
https://fas.st/Vay4s

String Instruments
https://fas.st/32jbD

Wall Shelving & Organizatio

(JustinBut, 11. 9. 2021 17:48)


Стань королем настоящего средневекового королевства!
Захватывающая RPG игра и симулятор замка
https://fas.st/tdhru

Desktop Organization

(KennethMot, 11. 9. 2021 17:47)

A trendy online store offering vintage clothing and accessories.
We believe that vintage will never go out of style.
We offer free shipping worldwide and the ability to return an item within 30 days of receipt.
https://fas.st/5o145F

Joy Casino - играй бесплатно!

(JESRic, 6. 9. 2021 5:58)

Get gifts from Joycazino for free - play without paying money https://joycasinos1.com/

Подарки от Джойказино получите бесплатно https://joycasinos1.com/

Зеркало - Джойказино https://joycasinos1.com/

Как устроен суперсовременный рынок интимных услуг.

(AnnaBeng`, 5. 9. 2021 4:13)

Когда же мы с вами слышим о процветающей интим индустрии, волей-неволей думается, что это кое-что отвратительное и безнравственное для обыкновенного человека. Каковые условия подвигают барышень всткпать в ряды проституток, какую сумму зашибают элитные проститутки Главного города, там где девушки выискивают заказчиков - читайте дальше.
Предпосылки, воздействующие на выбор в пользу интима за деньги
Юные личности хотят получить все блага незамедлительно и в наилучшем виде. Но когда сладкие мечты быстро разбиваются о неприглядную реальность, студентки и просто молодые привлекательные женщины избирают путь девочки легкого поведения. Некоторые девушки попадают в трудные жизненные ситуации, бывает увольняют с работы или нужны немалые деньги на излечение родного человека. Малоимущие девушки идут в девочки легкого поведения, желая освободиться от проблем с деньгами. Душевный конфликт в подобных случаях бывает недолгим, в равной степени как и ощущенье вины, что работать требуется совершенно не по зову души.
Претворение панели из условных кустов до шикарных апартаментов
Выходить на панель, то есть находиться у обочины дороги и откровенно предлагать себя проезжающим рядом дядькам, теперь уже давным давно в былом. Разве что дешевые проститутки по старинке все также ищут свой "корм". Сегодня существует немало методов продать свое отличительное тело без дополнительных забот и посторонней помощи:
- Девушки работают только на себя, регистрируясь на сайтах с анкетами подобных девушек, где пользуються спросом https://prostitutki-intim.net/individualki - индивидуалки москвы ;
- Дамы изначально выступают в статусе эксортниц или массажисток, но за лишнее вознаграждение предоставляют эротические услуги;
- Чтобы не вступать в прямой физиологический контакт с мужчинами, игривые соблазнительницы регистрируются для трансляции в небесплатных секс чатах, выступая в роли моделей, предоставляющих виртуальный секс онлайн.
Сколько зарабатываю девицы с сайта prostitutki-intim.net
Расценки у отдельной девочки легкого поведения индивидуальные в зависимости от ассортимента предоставляемых постельных удовольствий и категории девушки (дешевые, элитные). Плата берется за каждый час, или ночь. Выезд по обращению клиента вознаграждается дополнительно. Те ночные бабочки, которые конкретно желают заработать много денежек, оказывают эротические услуги каждый день, обслуживая до 10 человек в день. Конечно и прибыль будет исчисляться в тысячах долларов. Женщины, имеющие богатых постоянных любовников, могут себе позволить походы в салоны, дорогую одежду и отпуск заграницей.

marijuana cambodia

(Jasontweva, 2. 9. 2021 17:00)

$ 0 USD Estimate. https://buycannabisseeds.org/organic-tea-for-cannabis/ C4 Connections Dallas, TX. Mango Haze Lineage / Genealogy. https://buycannabisseeds.org/marijuana-g13/ 1. Include the IP we are blocking. 2. Place the word 'Blocked' in the subject line. 3. Give an example of a web page you are trying to access. (You can copy and paste from the URL address bar.) Overall Patient Satisfaction. THC Detox: What You Should Know. https://buycannabisseeds.org/cal-mag-for-weed/

SERPROBOT

(Martinbag, 2. 9. 2021 10:46)

This is the best I've done today, your can visit my website: https://www.serprobot.com/. We finally go forward and face your problems. Hello everyone very warmly.

web coupon web coupon

(ScottComma, 1. 9. 2021 4:34)

https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon
https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon
https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon
https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon
https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon
https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon
https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon
https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon
https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon
https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon
https://www.hostingcouponspot.com/changeip-coupons - Virmarch coupon

terapia DE

(tratamiento, 29. 8. 2021 17:20)

Los sobre loa problemas de la la disfunción eréctil no se ha hablado nunca libremente, porque la gente piensa que es algo que debe permanecer en secreto y de esto han sufrido muchos de los hombres que han tenido temor de discutir sus problemas sexuales con un especialista, es humillante para el hombre y lo pone en una situación sin salida.

Plastation 5 со cкидкoй 30% нe упуcти cвoй шaнc

(EdwardArrig, 27. 8. 2021 22:15)

Хвaтит пeреплaчивaть и ждaть!
Кyпи Plastation 5 со cкидкoй 30% yже сeгодня.
Не упyсти cвой шaйнс - прeдлoжение oграничeно.
Все пристaвки в нaличии, бoльшой выбoр aкceсуаров.
https://is.gd/3UrwFb

поисковое продвижение сайтов реклама

(Donaldcrirm, 26. 8. 2021 16:58)

Быстрая разработка профессиональных сайтов и выводом в топ. Портфолио по созданию и продвижению сайтов в топ https://bit.ly/3B1VFSV

Plastation 5 со cкидкoй 30% нe упуcти cвoй шaнc

(EdwardArrig, 26. 8. 2021 6:55)

Хвaтит пeреплaчивaть и ждaть!
Кyпи Plastation 5 со cкидкoй 30% yже сeгодня.
Не упyсти cвой шaйнс - прeдлoжение oграничeно.
Все пристaвки в нaличии, бoльшой выбoр aкceсуаров.
https://tinyurl.com/2a2wyxwc

blog

(inciso, 25. 8. 2021 18:32)

Tomar tadalafil con un nitrato puede causar una disminución repentina y grave en la presión arterial.

656565

(DannyTom, 25. 8. 2021 11:27)

резинки для щеток стеклоочистителя

(Robertyrk, 22. 8. 2021 13:40)

Привет дамы и господа

Обустройство скважины
Следующим этапом, после того, как были выполнены буровые работы, является обустройство скважин.

Для того чтобы
избежать проблем при эксплуатации скважины
обеспечить своему дому полноценные автономные поставки воды
не остаться без водоснабжения в самый неподходящий момент
скважина не прекратила подачу воды с наступлением холодов
предотвратить попадание в скважину загрязняющих веществ
необходимо точно определить все характеристики конкретной скважины и произвести подбор подходящего оборудования. В скважину устанавливаются насосы, которые автоматически управляют процессом подачи воды в дом самостоятельно, затем проводятся монтажно-строительные работы по благоустройству вашей скважины и только после этого наступает подведение воды к объекту (прокладка гидравлики к указанным вами точкам водопотребления). Обустройство скважины предусматривает установку кессона или скважинного адаптера и автоматики для бесперебойного снабжения, а также работы по прокладке трубопровода до здания ниже глубины промерзания.

Обустройство скважины включает в себя:
Загрузку насоса в скважину — насос подбирается после бурения скважины по согласованию с заказчиком.
Оборудование кессона (кессон — это подземное сооружение вокруг обсадной трубы, в котором располагается насосное оборудование: автоматика по управлению насосом, гидробак, запирающая арматура), в том случае если строительство кессона необходимо, хотя возможны варианты ввода воды в дом без кессона. Кессон может быть собран из железобетонных колец (диаметром от 1 метра до 2 метров) или сделан из пластика, пластиковый кессон обойдется дороже, чем железобетонные кольца.
Прокладка трубы до точек потребления воды
Монтаж и наладка системы водоснабжения — установка расширительного бака и реле выключающего насоса. Вместо реле может быть установлено более дорогое частотное управление насосом.
Наша компания проводит все необходимые работы для оборудования скважин, и мы гарантируем высокое качество, как проводимых работ, так и устанавливаемого оборудования.Юрий — очень ценный сотрудник в этом деле! С самого первого дня основания нашей компании он ввел в эксплуатацию более 600 объектов! Этот нереальный опыт дает нам право давать самые высокие обещания и гарантии, что все будет работать как швейцарские часы, а ошибки на этапе проектирования, строительства и ввода в работу скважин исключены благодоря колоссальному опыту нашего сотрудника!

На любой вопрос вы получите непременный ответ!
За советом заполняйте форму ниже или звоните нам по телефону:

+375 (29) 186-45-03

The world is yours.

(DanielBrees, 21. 8. 2021 12:01)

Your style is so unique compared to other folks I have read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this blog.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

následující » 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>